Spojovatelka +420 596 802 601 tsh@tsh.cz

Ukončená výběrová řízení

VZMR č. 3/2024 – Dodávka malotraktoru s příslušenstvím

Vyhlášení 15.03.2024   Ukončení 26.04.2024

Společnost Technické služby Havířov a.s. vyhlašuje zadávací řízení o nejvhodnější nabídku pro dodávku malotraktoru s příslušenstvím. Jedná se o zadávací řízení, které není vypsáno dle zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek.

Zájemcům o účast v tomto zadávacím řízení předkládáme zadávací dokumentaci pro vypracování a předložení nabídek ve veřejné soutěži včetně příloh k vyplnění.

Soutěžní lhůta předložení nabídek končí dnem 2.4.2024 v 9:30 hod. Veškeré informace k soutěži jsou uvedeny v zadávací dokumentaci. Případné dotazy k provedení zadávacího řízení budou uchazeči zasílat e-mailem na adresu tsh@tsh.cz.

VZ č. 2/2024 – Dodávka nákladního automobilu pro svoz komunálního odpadu

Vyhlášení 13.03.2024   Ukončení 07.05.2024

Společnost Technické služby Havířov a.s. vyhlašuje zadávací řízení o nejvhodnější nabídku pro dodávku nákladního automobilu pro svoz komunálního odpadu. Jedná se o zadávací řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZoZVZ).  

       Zájemcům o účast v tomto zadávacím řízení předkládáme zadávací dokumentaci pro vypracování a předložení nabídek ve veřejné soutěži, která je celá, včetně příloh, zveřejněna a připravena ke stažení pro potenciální uchazeče na profilu zadavatele, na portálu www.e-zakazky.cz.

Přímý odkaz na kompletní zadávací dokumentaci je:

https://www.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/1b8631da-cf36-4ae0-8ac8-7109c60f5758/zakazka/P24V00000003

Soutěžní lhůta předložení nabídek končí dne 2.4.2024 v 9:00 hod. Veškeré informace k soutěži jsou uvedeny v zadávací dokumentaci. Případné dotazy k provedení zadávacího řízení musí být zaslány pouze elektronickou formou přes profil zadavatele, stejně jako nabídka sama, viz informace v zadávací dokumentaci.

VZ č. 1/2024 – Dodávka nákladního vozidla 4x4 s třístranným sklápěčem a výbavou pro zimní údržbu komunikací

Vyhlášení 02.02.2024   Ukončení 04.04.2024

Společnost Technické služby Havířov a.s. vyhlašuje zadávací řízení o nejvhodnější nabídku pro dodávku nákladního vozidla 4x4 s třístranným sklápěčem a výbavou pro zimní údržbu komunikací. Jedná se o zadávací řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZoZVZ).  

Zájemcům o účast v tomto zadávacím řízení předkládáme zadávací dokumentaci pro vypracování a předložení nabídek ve veřejné soutěži, která je celá, včetně příloh, zveřejněna a připravena ke stažení pro potenciální uchazeče na profilu zadavatele, na portálu www.e-zakazky.cz.

Přímý odkaz na kompletní zadávací dokumentaci je:

https://www.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/1b8631da-cf36-4ae0-8ac8-7109c60f5758/zakazka/P24V00000001

Soutěžní lhůta předložení nabídek končí dne 20.2.2024 v 09:00 hod. Veškeré informace k soutěži jsou uvedeny v zadávací dokumentaci. Případné dotazy k provedení zadávacího řízení musí být zaslány pouze elektronickou formou přes profil zadavatele, stejně jako nabídka sama, viz informace v zadávací dokumentaci.

VZ č. 6/2023 - Dodávka nákladního vozidla s hydraulickou rukou a hákovým nosičem kontejnerů

Vyhlášení 01.11.2023   Ukončení 31.01.2024

Společnost Technické služby Havířov a.s. vyhlašuje zadávací řízení o nejvhodnější nabídku pro dodávku nákladního vozidla s hydraulickou rukou a hákovým nosičem kontejnerů. Jedná se o zadávací řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZoZVZ).  

Zájemcům o účast v tomto zadávacím řízení předkládáme zadávací dokumentaci pro vypracování a předložení nabídek ve veřejné soutěži, která je celá, včetně příloh, zveřejněna a připravena ke stažení pro potenciální uchazeče na profilu zadavatele, na portálu www.e-zakazky.cz.

Přímý odkaz na kompletní zadávací dokumentaci je:

https://e-zakazky.cz/profil-zadavatele/1b8631da-cf36-4ae0-8ac8-7109c60f5758/zakazka/P23V00000003

Soutěžní lhůta předložení nabídek končí dne 20.11.2023 v 09:00 hod. Veškeré informace k soutěži jsou uvedeny v zadávací dokumentaci. Případné dotazy k provedení zadávacího řízení musí být zaslány pouze elektronickou formou přes profil zadavatele, stejně jako nabídka sama, viz informace v zadávací dokumentaci.

VZMR č. 5/2023 – Dodávka univerzálního terénního vozidla

Vyhlášení 18.08.2023   Ukončení 06.09.2023

Společnost Technické služby Havířov a.s. vyhlašuje zadávací řízení o nejvhodnější nabídku pro dodávku univerzálního terénního vozidla. Jedná se o zadávací řízení, které není vypsáno dle zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek.

Zájemcům o účast v tomto zadávacím řízení předkládáme zadávací dokumentaci pro vypracování a předložení nabídek ve veřejné soutěži včetně příloh k vyplnění.

Soutěžní lhůta předložení nabídek končí dnem 04.09.2023 v 09:30 hod. Veškeré dotazy k soutěži lze zaslat e-mailem na adresu tsh@tsh.cz.  

VZMR č. 3/2023 – Dodávka dodávkového vozidla

Vyhlášení 18.08.2023   Ukončení 06.09.2023

Společnost Technické služby Havířov a.s. vyhlašuje zadávací řízení o nejvhodnější nabídku pro dodávku dodávkového vozidla. Jedná se o zadávací řízení, které není vypsáno dle zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek.

Zájemcům o účast v tomto zadávacím řízení předkládáme zadávací dokumentaci pro vypracování a předložení nabídek ve veřejné soutěži včetně příloh k vyplnění. 

Soutěžní lhůta pro předložení nabídek končí dnem 04.09.2023 v 09:00 hod. Veškeré dotazy k soutěži lze zaslat e-mailem na adresu tsh@tsh.cz.

VZMR č. 4/2023 - „Dodávka posypové soli a solanky pro zimní údržbu“

Vyhlášení 30.06.2023   Ukončení 23.08.2023

Společnost Technické služby Havířov a.s. vyhlašuje poptávkové řízení o nejvhodnější nabídku na zboží. Dodávka 500 tun posypové soli pro zimní údržbu a dodávky solanky.

Poptávkové řízení není zadávacím řízením podle zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), ale jedná se o veřejnou nabídku ve smyslu § 1780 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, formou veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku ve smyslu § 1772 a násl. občanského zákoníku.

Zájemcům o předložení nabídky na tuto VZMR předkládáme zadávací dokumentaci včetně vzoru smlouvy k vyplnění pro vypracování a předložení nabídek pro VZMR č. 4/2023.

Součástí zadávací dokumentace je rovněž krycí list a vzor k vyplnění čestného prohlášení o základní způsobilosti uchazeče.

Soutěžní lhůta pro předložení nabídek končí dnem 20.07.2023 v 09:00 hod. Veškeré informace k soutěži jsou uvedeny v zadávacích podmínkách. Případné dotazy k podmínkám VZMR budou zodpovězeny panem Janem Krulem, vedoucí skladu, mob.: 737 238 113, e‑mail: krul@tsh.cz.

Případné informace k VZMR budou zodpovězeny právníkem vyhlašovatele Mgr. Jakub Starek, tel: 596 802 614, mobil: 776 119 269, e-mail: starek@tsh.cz.

VZ č. 2/2023 – Dodávka silničního zametače

Vyhlášení 25.05.2023   Ukončení 25.07.2023

        Společnost Technické služby Havířov a.s. vyhlašuje zadávací řízení o nejvhodnější nabídku pro dodávku silničního zametače. Jedná se o zadávací řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZoZVZ).  

       Zájemcům o účast v tomto zadávacím řízení předkládáme zadávací dokumentaci pro vypracování a předložení nabídek ve veřejné soutěži, která je celá, včetně příloh, zveřejněna a připravena ke stažení pro potenciální uchazeče na profilu zadavatele, na portálu www.e-zakazky.cz.

Přímý odkaz na kompletní zadávací dokumentaci je:

https://e-zakazky.cz/profil-zadavatele/1b8631da-cf36-4ae0-8ac8-7109c60f5758/zakazka/P23V00000002

Soutěžní lhůta předložení nabídek končí dne 13.06.2023 v 09:30 hod. Veškeré informace k soutěži jsou uvedeny v zadávací dokumentaci. Případné dotazy k provedení zadávacího řízení musí být zaslány pouze elektronickou formou přes profil zadavatele, stejně jako nabídka sama, viz informace v zadávací dokumentaci.

VZ č. 1/2023 – Dodávka nákladního automobilu pro svoz komunálního odpadu

Vyhlášení 25.05.2023   Ukončení 25.07.2023

Společnost Technické služby Havířov a.s. vyhlašuje zadávací řízení o nejvhodnější nabídku pro dodávku nákladního automobilu pro svoz komunálního odpadu. Jedná se o zadávací řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZoZVZ).  

       Zájemcům o účast v tomto zadávacím řízení předkládáme zadávací dokumentaci pro vypracování a předložení nabídek ve veřejné soutěži, která je celá, včetně příloh, zveřejněna a připravena ke stažení pro potenciální uchazeče na profilu zadavatele, na portálu www.e-zakazky.cz.

Přímý odkaz na kompletní zadávací dokumentaci je:

https://e-zakazky.cz/profil-zadavatele/1b8631da-cf36-4ae0-8ac8-7109c60f5758/zakazka/P23V00000001

Soutěžní lhůta předložení nabídek končí dne 13.06.2023 v 09:00 hod. Veškeré informace k soutěži jsou uvedeny v zadávací dokumentaci. Případné dotazy k provedení zadávacího řízení musí být zaslány pouze elektronickou formou přes profil zadavatele, stejně jako nabídka sama, viz informace v zadávací dokumentaci.

VZ č.6/2022 - Dodávka nákladního vozidla s hydraulickou rukou a hákovým nosičem kontejnerů

Vyhlášení 04.11.2022   Ukončení 10.01.2023

  Společnost Technické služby Havířov a.s. vyhlašuje zadávací řízení o nejvhodnější nabídku pro dodávku nákladního vozidla s hydraulickou rukou a hákovým nosičem kontejnerů. Jedná se o zadávací řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZoZVZ).  

       Zájemcům o účast v tomto zadávacím řízení předkládáme zadávací dokumentaci pro vypracování a předložení nabídek ve veřejné soutěži, která je celá, včetně příloh, zveřejněna a připravena ke stažení pro potenciální uchazeče na profilu zadavatele, na portálu www.e-zakazky.cz.

 

Přímý odkaz na kompletní zadávací dokumentaci je:

https://www.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/1b8631da-cf36-4ae0-8ac8-7109c60f5758/zakazka/P22V00000004

 

Soutěžní lhůta předložení nabídek končí dne 25.11.2022 v 9.00 hod. Veškeré informace k soutěži jsou uvedeny v zadávací dokumentaci. Případné dotazy k provedení zadávacího řízení musí být zaslány pouze elektronickou formou přes profil zadavatele, stejně jako nabídka sama, viz informace v zadávací dokumentaci.

VZMR č.5/2022 - "Dodávka posypové soli a solanky pro zimní údržbu"

Vyhlášení 25.07.2022   Ukončení 26.08.2022

Společnost Technické služby Havířov a.s. vyhlašuje poptávkové řízení o nejvhodnější nabídku na zboží. Dodávka 500 tun posypové soli pro zimní údržbu a dodávky solanky.

Poptávkové řízení není zadávacím řízením podle zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), ale jedná se o veřejnou nabídku ve smyslu § 1780 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, formou veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku ve smyslu § 1772 a násl. občanského zákoníku.

       Zájemcům o předložení nabídky na tuto VZMR předkládáme zadávací dokumentaci včetně vzoru smlouvy k vyplnění pro vypracování a předložení nabídek pro VZMR č. 5/2022.

Součástí zadávací dokumentace je rovněž krycí list a vzor k vyplnění čestného prohlášení o základní způsobilosti uchazeče.

 Soutěžní lhůta pro předložení nabídek končí dnem 08.08. 2022 v 9:00  hod. Veškeré informace k soutěži jsou uvedeny v zadávacích podmínkách. Případné dotazy k podmínkám VZMR budou zodpovězeny panem Janem Krulem, vedoucí skladu, mob.: 737 238 113,  e‑mail: krul@tsh.cz.        

Případné informace k VZMR budou zodpovězeny právníkem vyhlašovatele Mgr. Jakub Starek, tel: 596 802 614, mobil: 776 119 269, e-mail: starek@tsh.cz.

VZ č. 4/2022 - Dodávka nákladního vozidla s hákovým nosičem kontejnerů

Vyhlášení 19.05.2022   Ukončení 22.07.2022

VZ č. 4/2022 – Dodávka nákladního vozidla s hákovým nosičem kontejnerů

 

        Společnost Technické služby Havířov a.s. vyhlašuje zadávací řízení o nejvhodnější nabídku pro dodávku nákladního vozidla s hákovým nosičem kontejnerů. Jedná se o zadávací řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZoZVZ).  

       Zájemcům o účast v tomto zadávacím řízení předkládáme zadávací dokumentaci pro vypracování a předložení nabídek ve veřejné soutěži, která je celá, včetně příloh, zveřejněna a připravena ke stažení pro potenciální uchazeče na profilu zadavatele, na portálu www.e‑zakazky.cz.

 

Přímý odkaz na kompletní zadávací dokumentaci je:

https://www.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/1b8631da-cf36-4ae0-8ac8-7109c60f5758/zakazka/P22V00000003

 

Soutěžní lhůta předložení nabídek končí dne 6.6.2022 v 8:30 hod. Veškeré informace k soutěži jsou uvedeny v zadávací dokumentaci. Případné dotazy k provedení zadávacího řízení musí být zaslány pouze elektronickou formou přes profil zadavatele, stejně jako nabídka sama, viz informace v zadávací dokumentaci.

VZ č. 3/2022 - Komplexní pojištění pro Technické služby Havířov, a.s. - pojištění majetku, odpovědnosti za újmu, pojištění motorových vozidel

Vyhlášení 04.03.2022   Ukončení 09.05.2022

   Společnost Technické služby Havířov a.s. vyhlašuje zadávací řízení o nejvhodnější nabídku na službu Komplexní pojištění pro Technické služby Havířov, a.s. – pojištění majetku, odpovědnosti za újmu, pojištění motorových vozidel. Jedná se o zadávací řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZoZVZ).  

       Zájemcům o účast v tomto zadávacím řízení předkládáme zadávací dokumentaci pro vypracování a předložení nabídek ve veřejné soutěži, která je celá, včetně příloh, zveřejněna a připravena ke stažení pro potenciální uchazeče na profilu zadavatele, na portálu www.e-zakazky.cz.

 

Přímý odkaz na kompletní zadávací dokumentaci je:

https://www.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/1b8631da-cf36-4ae0-8ac8-7109c60f5758/zakazka/P22V00000002

 

Soutěžní lhůta předložení nabídek končí dne 23.3.2022 v 9:30 hod. Veškeré informace k soutěži jsou uvedeny v zadávací dokumentaci. Případné dotazy k provedení zadávacího řízení musí být zaslány pouze elektronickou formou přes profil zadavatele, stejně jako nabídka sama, viz informace v zadávací dokumentaci.

VZ č. 2/2022 - Dodávka nákladního automobilu pro svoz komunálního odpadu

Vyhlášení 04.03.2022   Ukončení 18.05.2022

        Společnost Technické služby Havířov a.s. vyhlašuje zadávací řízení o nejvhodnější nabídku pro dodávku nákladního automobilu pro svoz komunálního odpadu. Jedná se o zadávací řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZoZVZ).  

       Zájemcům o účast v tomto zadávacím řízení předkládáme zadávací dokumentaci pro vypracování a předložení nabídek ve veřejné soutěži, která je celá, včetně příloh, zveřejněna a připravena ke stažení pro potenciální uchazeče na profilu zadavatele, na portálu www.e-zakazky.cz.

 

Přímý odkaz na kompletní zadávací dokumentaci je:

 

https://www.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/1b8631da-cf36-4ae0-8ac8-7109c60f5758/zakazka/P22V00000001

 

Soutěžní lhůta předložení nabídek končí dne 23.3.2022 v 9:00 hod. Veškeré informace k soutěži jsou uvedeny v zadávací dokumentaci. Případné dotazy k provedení zadávacího řízení musí být zaslány pouze elektronickou formou přes profil zadavatele, stejně jako nabídka sama, viz informace v zadávací dokumentaci.

VZMR č.1/2022 - Reklama na sloupech VO

Vyhlášení 23.02.2022   Ukončení 14.03.2022

Společnost Technické služby Havířov a.s. vyhlašuje poptávkové řízení o nejvhodnější nabídku na provozovatele reklamy na sloupech veřejného osvětlení v majetku a na území Statutárního města Havířova. Poptávkové řízení není zadávacím řízením podle zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), ale jedná se o veřejnou nabídku ve smyslu § 1780 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, formou veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku ve smyslu § 1772 a násl. občanského zákoníku.

       Zájemcům o předložení nabídky na tuto veřejnou zakázku malého rozsahu (VZMR) předkládáme zadávací dokumentaci pro vypracování a předložení nabídek včetně příloh a návrhu smlouvy k vyplnění.

Soutěžní lhůta pro předložení nabídek končí dnem 4.3.2022 v 9:00 hod. Veškeré informace k soutěži jsou uvedeny v zadávacích podmínkách. Případné dotazy k technickým podmínkám VZMR budou zodpovězeny Bc. Miroslavem Sternadelem, vedoucím PÚ 232, mobil: 604 248 051, e-mail: sternadel@tsh.cz nebo Ivo Markem, mistrem elektro, mobil: 605 018 390.

Případné informace k VZMR budou zodpovězeny právníkem vyhlašovatele Mgr. Jakubem Starkem, tel: 596 802 614, mobil: 776 119 269, e-mail: starek@tsh.cz.

VZMR č.12/2021 - Dodávka traktoru

Vyhlášení 08.12.2021   Ukončení 15.12.2021

Společnost Technické služby Havířov a.s. vyhlašuje zadávací řízení o nejvhodnější nabídku pro dodávku traktoru. Jedná se o zadávací řízení, které není vypsáno dle zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek.

Zájemcům o účast v tomto zadávacím řízení předkládáme zadávací dokumentaci pro vypracování a předložení nabídek ve veřejné soutěži včetně příloh k vyplnění.

Soutěžní lhůta předložení nabídek končí dnem 15.12.2021 v 9:00 hod. Veškeré informace k soutěži jsou uvedeny v zadávací dokumentaci. Případné dotazy k provedení zadávacího řízení zodpoví Mgr. Jakub Starek, právník společnosti,

e-mail: starek@tsh.cz, tel: 596 802 614.

Případné technické dotazy zodpoví pan Zdeněk Badura, e-mail: badura@tsh.cz, tel: 596 802 627.

 

 

VZMR č.10/2021 - Dodávka pohřebního vozu

Vyhlášení 08.12.2021   Ukončení 15.12.2021

Společnost Technické služby Havířov a.s. vyhlašuje zadávací řízení o nejvhodnější nabídku pro dodávku pohřebního vozu. Jedná se o zadávací řízení, které není vypsáno dle zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek.

Zájemcům o účast v tomto zadávacím řízení předkládáme zadávací dokumentaci pro vypracování a předložení nabídek ve veřejné soutěži včetně příloh k vyplnění.

Soutěžní lhůta předložení nabídek končí dnem 15.12.2021 v 9:00 hod. Veškeré informace k soutěži jsou uvedeny v zadávací dokumentaci. Případné dotazy k provedení zadávacího řízení zodpoví Mgr. Jakub Starek, právník společnosti,

e-mail: starek@tsh.cz, tel: 596 802 614.

Případné technické dotazy zodpoví pan Zdeněk Badura, e-mail: badura@tsh.cz, tel: 596 802 627.

 

VZMR č. 9/2021 - Dodávka traktoru

Vyhlášení 11.08.2021   Ukončení 25.08.2021

VZMR č. 9/2021 – Dodávka traktoru

 

Společnost Technické služby Havířov a.s. vyhlašuje zadávací řízení o nejvhodnější nabídku pro dodávku traktoru. Jedná se o zadávací řízení, které není vypsáno dle zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek.

 

Zájemcům o účast v tomto zadávacím řízení předkládáme zadávací dokumentaci pro vypracování a předložení nabídek ve veřejné soutěži včetně příloh k vyplnění.

 

Soutěžní lhůta předložení nabídek končí dnem 25.08.2021 v 12:00 hod. Veškeré informace k soutěži jsou uvedeny v zadávací dokumentaci. Případné dotazy k provedení zadávacího řízení zodpoví Mgr. Jakub Starek, právník společnosti, e-mail: starek@tsh.cz, tel: 596 802 614,

Případné technické dotazy zodpoví pan Zdeněk Badura, e-mail: badura@tsh.cz, tel: 596 802 627.

VZMR č. 8/2021 „Sběrný dvůr SELSKÁ – stavební práce“

Vyhlášení 10.08.2021   Ukončení 25.08.2021

Společnost Technické služby Havířov a.s. vyhlašuje poptávkové řízení o nejvhodnější nabídku na stavební práce v areálu společnosti Sběrný dvůr Selská.

Poptávkové řízení není zadávacím řízením podle zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), ale jedná se o veřejnou nabídku ve smyslu § 1780 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, formou veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku ve smyslu § 1772 a násl. občanského zákoníku.

Zájemcům o předložení nabídky na tuto VZMR předkládáme zadávací dokumentaci včetně příloh se zadávací dokumentací souvisejících.

Zájemci o tuto veřejnou zakázku si projektovou dokumentaci mohou vyžádat jak v elektronické podobě na e-mailové adrese tsh@tsh.cz, tak také bude k nahlédnutí v papírové podobě v sídle zadavatele.

Soutěžní lhůta pro předložení nabídek končí dne 25.8.2021 v 10:00 hod. Veškeré informace k soutěži jsou uvedeny v zadávacích podmínkách.

Případné informace k VZMR budou zodpovězeny právníkem vyhlašovatele Mgr. Jakub Starek, tel: 596 802 614, mobil: 776 119 269, e-mail: starek@tsh.cz.

VZMR č. 6/2021 „Posypová sůl pro zimní údržbu a dodávky solanky“

Vyhlášení 07.06.2021   Ukončení 30.06.2021

 

        Společnost Technické služby Havířov a.s. vyhlašuje poptávkové řízení o nejvhodnější nabídku na zboží. Dodávka 1000 tun posypové soli pro zimní údržbu.

Poptávkové řízení není zadávacím řízením podle zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), ale jedná se o veřejnou nabídku ve smyslu § 1780 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, formou veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku ve smyslu § 1772 a násl. občanského zákoníku.

       Zájemcům o předložení nabídky na tuto VZMR předkládáme zadávací dokumentaci včetně smlouvy  k vyplnění pro vypracování a předložení nabídek pro VZMR č. 6/2021.

   Součástí zadávací dokumentace je rovněž krycí list a vzor k vyplnění čestného prohlášení o základní způsobilosti uchazeče.

   Soutěžní lhůta pro předložení nabídek končí dnem 21.6. 2021 v 10:00  hod. Veškeré informace k soutěži jsou uvedeny v zadávacích podmínkách. Případné dotazy k  podmínkám VZMR budou zodpovězeny panem  Janem Krulem, vedoucí skladu, mob.: 737 238 113,  e‑mail: krul@tsh.cz.        

Případné informace k VZMR budou zodpovězeny právníkem vyhlašovatele Mgr. Jakub Starek, tel: 596 802 614, mobil: 776 119 269, e-mail: starek@tsh.cz.

VZMR č. 7/2021 „Komplexní pojištění pro Technické služby Havířov, a.s.“

Vyhlášení 31.05.2021   Ukončení 18.06.2021

Společnost Technické služby Havířov a.s. vyhlašuje poptávkové řízení o nejvhodnější nabídku na služby, komplexní pojištění pro Technické služby Havířov, a.s.

Poptávkové řízení není zadávacím řízením podle zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), ale jedná se o veřejnou nabídku ve smyslu § 1780 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, formou veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku ve smyslu § 1772 a násl. občanského zákoníku.

Zájemcům o předložení nabídky na tuto VZMR předkládáme zadávací dokumentaci včetně všech příloh se zadávací dokumentací souvisejících. Součástí zadávací dokumentace je rovněž krycí list a vzor k vyplnění čestného prohlášení o základní způsobilosti uchazeče.

Soutěžní lhůta pro předložení nabídek končí dne 11. 6. 2021 ve 12.00 hod. Veškeré informace k soutěži jsou uvedeny v zadávacích podmínkách.

Případné informace k VZMR budou zodpovězeny právníkem vyhlašovatele Mgr. Jakub Starek, tel: 596 802 614, mobil: 776 119 269, e-mail: starek@tsh.cz.

VZMR č. 2/2021 „Poskytování veterinárních služeb“

Vyhlášení 26.05.2021   Ukončení 30.06.2021

      Společnost Technické služby Havířov a.s. vyhlašuje poptávkové řízení o nejvhodnější nabídku na služby „Poskytování veterinárních služeb“. Poptávkové řízení není zadávacím řízením podle zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), ale jedná se o veřejnou nabídku ve smyslu § 1780 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, formou veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku ve smyslu § 1772 a násl. občanského zákoníku.

       Zájemcům o předložení nabídky na tuto VZMR předkládáme zadávací dokumentaci včetně smlouvy a ceníku k vyplnění pro vypracování a předložení nabídek pro VZMR č. 2/2021.

Součástí zadávací dokumentace je rovněž krycí list a vzor k vyplnění čestného prohlášení o základní způsobilosti uchazeče.

 Soutěžní lhůta pro předložení nabídek končí dnem 7.6.2021 v 13:00 hod. Veškeré informace k soutěži jsou uvedeny v zadávacích podmínkách. Případné dotazy k podmínkám VZMR budou zodpovězeny paní Dagmar Polakovou, vedoucí útulku pro psy a drobná zvířata, mob.: 737 238 117, e‑mail: polakova@tsh.cz.        

Případné informace k VZMR budou zodpovězeny právníkem vyhlašovatele Mgr. Jakub Starek, tel: 596 802 614, mobil: 776 119 269, e-mail: starek@tsh.cz.

VZMR č. 4/2021 – Dodávka mulčovacích sekaček s nulovým poloměrem otáčení

Vyhlášení 19.04.2021   Ukončení 28.04.2021

Společnost Technické služby Havířov a.s. vyhlašuje zadávací řízení o nejvhodnější nabídku pro dodávku 2 ks mulčovacích sekaček s nulovým poloměrem otáčení. Jedná se o zadávací řízení, které není vypsáno dle zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek.

Zájemcům o účast v tomto zadávacím řízení předkládáme zadávací dokumentaci pro vypracování a předložení nabídek ve veřejné soutěži včetně příloh k vyplnění.

Soutěžní lhůta předložení nabídek končí dnem 23.4.2021 v 9:00 hod. Veškeré informace k soutěži jsou uvedeny v zadávací dokumentaci. Případné dotazy k provedení zadávacího řízení zodpoví Mgr. Jakub Starek, právník společnosti, e-mail: starek@tsh.cz, tel: 596 802 614. Případné technické dotazy zodpoví Ing. Martin Lankisz, vedoucí střediska PÚ 235 – Veřejná zeleň, e-mail:  lankisz@tsh.cz, tel: 596 802 636.

VZ č. 5/2021 – Dodávka nákladního automobilu pro svoz komunálního odpadu

Vyhlášení 13.04.2021   Ukončení 04.06.2021

Společnost Technické služby Havířov a.s. vyhlašuje zadávací řízení o nejvhodnější nabídku pro dodávku nákladního automobilu pro svoz komunálního odpadu. Jedná se o zadávací řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZoZVZ).  

Zájemcům o účast v tomto zadávacím řízení předkládáme zadávací dokumentaci pro vypracování a předložení nabídek ve veřejné soutěži, která je celá zveřejněna a připravena ke stažení pro potenciální uchazeče na profilu zadavatele, na portálu www.e-zakazky.cz.

Přímý odkaz na kompletní zadávací dokumentaci je:

https://www.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/1b8631da-cf36-4ae0-8ac8-7109c60f5758/zakazka/P21V00000002

Soutěžní lhůta předložení nabídek končí dnem 30.4.2021 v 8:00 hod. Veškeré informace k soutěži jsou uvedeny v zadávací dokumentaci. Případné dotazy k provedení zadávacího řízení musí být zaslány pouze elektronickou formou přes profil zadavatele, stejně jako nabídka sama, viz informace v zadávací dokumentaci

VZ č. 1/2021 – Dodávka samojízdných sekaček se sběrem posečené trávy

Vyhlášení 22.03.2021   Ukončení 07.05.2021

Společnost Technické služby Havířov a.s. vyhlašuje zadávací řízení o nejvhodnější nabídku pro dodávku 4 ks samojízdných sekaček se sběrem posečené trávy. Jedná se o zadávací řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZoZVZ).  

Zájemcům o účast v tomto zadávacím řízení předkládáme zadávací dokumentaci pro vypracování a předložení nabídek ve veřejné soutěži, která je celá zveřejněna a připravena ke stažení pro potenciální uchazeče na profilu zadavatele, na portálu www.e-zakazky.cz.

Přímý odkaz na kompletní zadávací dokumentaci je:

https://www.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/1b8631da-cf36-4ae0-8ac8-7109c60f5758/zakazka/P21V00000001

Soutěžní lhůta předložení nabídek končí dnem 9.4.2021 v 8:00 hod. Veškeré informace k soutěži jsou uvedeny v zadávací dokumentaci. Případné dotazy k provedení zadávacího řízení musí být zaslány pouze elektronickou formou přes profil zadavatele, stejně jako nabídka sama, viz informace v zadávací dokumentaci.

VZ č. 11/2021 – Dodávka rypadlonakladače

Vyhlášení 11.11.2021   Ukončení 30.11.2021

Společnost Technické služby Havířov a.s. vyhlašuje zadávací řízení o nejvhodnější nabídku pro dodávku rypadlonakladače. Jedná se o zadávací řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZoZVZ).  

Zájemcům o účast v tomto zadávacím řízení předkládáme zadávací dokumentaci pro vypracování a předložení nabídek ve veřejné soutěži, která je celá zveřejněna a připravena ke stažení pro potenciální uchazeče na profilu zadavatele, na portálu www.e-zakazky.cz.

Přímý odkaz na kompletní zadávací dokumentaci je:

https://www.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/1b8631da-cf36-4ae0-8ac8-7109c60f5758/zakazka/P21V00000003

Soutěžní lhůta předložení nabídek končí dnem 30.11.2021 v 9:00 hod. Veškeré informace k soutěži jsou uvedeny v zadávací dokumentaci. Případné dotazy k provedení zadávacího řízení musí být zaslány pouze elektronickou formou přes profil zadavatele, stejně jako nabídka sama, viz informace v zadávací dokumentaci.

VZ č. 2/2020 „Vozidlo 4x4 s vyměnitelnou nástavbou pro svoz VPK“

Vyhlášení 31.07.2020   Ukončení 01.10.2020

Společnost Technické služby Havířov as vyhlašuje zadávací řízení, o nejvhodnější nabídku pro dodávku „Vozidlo 4x4 s vyměnitelnou nástavbou pro svoz VPK“. Jedná se o zadávací řízení v jednotlivýchšeném podlimitním řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., Zákon o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ).  

Zájemcům o účast v tomto zadávacím řízení předkládáme zadávací dokumentaci pro vypracování a předložení nabídek ve veřejné soutěži, veřejná zakázka č. 2/2020 včetně přílohy č.1 a č.2 k vyplnění. Celá zadávací dokumentace je zveřejněna a připravena ke stažení pro potenciální uchazeče na profilu zadavatele, na portálu www.e-zakazky.cz.

Přímý odkaz na kompletní zadávací dokumentaci je:

https://www.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/1b8631da-cf36-4ae0-8ac8-7109c60f5758/zakazka/P20V00000001

Soutěžní lhůta předložení nabídek končí dnem 18.8.2020 do 8:00 hod. Veškeré informace k soutěži jsou uvedeny v zadávací dokumentaci. Případné dotazy k provedení zadávacího řízení musí být zaslány pouze elektronickou formou přes profil zadavatele, stejně jako nabídka sama, viz informace v zadávací dokumentaci

VZMR č. 5/2020 „Komplexní pojištění pro Technické služby Havířov, a.s. – pojištění majetku, odpovědnosti za škodu či újmu, pojištění motorových vozidel“

Vyhlášení 22.05.2020   Ukončení 01.07.2020

Společnost Technické služby Havířov a.s. vyhlašuje poptávkové řízení o nejvhodnější nabídku na Komplexní pojištění pro Technické služby Havířov. Poptávkové řízení není zadávacím řízením podle zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), ale jedná se o veřejnou nabídku ve smyslu § 1780 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, formou veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku ve smyslu § 1772 a násl. občanského zákoníku.

Zájemcům o předložení nabídky na tuto VZMR předkládáme zadávací dokumentaci pro vypracování a předložení nabídek pro VZMR č. 5/2020.

Riziková zpráva je na vyžádání.

Soutěžní lhůta pro předložení nabídek končí dnem 5.6.2020 v 24,00 hod. Veškeré informace k soutěži jsou uvedeny v zadávacích podmínkách.

Případné dotazy k rozsahu pojištění budou zodpovězeny Ing. Danou Paloncovou, mob.: 603 106 802,  e-mail: dana.paloncova@respect.cz a k pojištění vozidel paní Alenou Jachovou, mob: 731 505 459, e-mail: alena.jachova@respect.cz.         
Případné informace k VZMR budou zodpovězeny právníkem vyhlašovatele Mgr. Jakub Starek, tel: 596 802 614, mobil: 776 119 269, e-mail: starek@tsh.cz

VZMR č. 1/2020 "Nástavba objektu šaten v areálu TS Havířov - Karvinská 66"

Vyhlášení 17.01.2020   Ukončení 12.02.2020

Společnost Technické služby Havířov a.s. vyhlašuje poptávkové řízení o nejvhodnější nabídku na stavbu „Nástavba objektu šaten v areálu TS Havířov – Karvinská 66“. Poptávkové řízení není zadávacím řízením podle zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), ale jedná se o veřejnou nabídku ve smyslu § 1780 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, formou veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku ve smyslu § 1772 a násl. občanského zákoníku.

Zájemcům o předložení nabídky na tuto VZMR předkládáme zadávací dokumentaci pro vypracování a předložení nabídek pro VZMR č. 1/2020.

Soutěžní lhůta pro předložení nabídek končí dnem 4.2.2020 v 10:00 hod. Veškeré informace k soutěži jsou uvedeny v zadávacích podmínkách. Případné dotazy k technickým podmínkám VZMR budou zodpovězeny Ing. Václavem Zyderem, provozním náměstkem, mob.: 776 573 114,  e‑mail: zyder@tsh.cz.        

Případné informace k VZMR budou zodpovězeny právníkem vyhlašovatele Mgr. Jakub Starek, tel: 596 802 614, mobil: 776 119 269, e-mail: starek@tsh.cz.

VZMR č. 11/2019 „Posypová sůl pro zimní údržbu“

Vyhlášení 23.08.2019   Ukončení 27.09.2019

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ ZRUŠENO

Společnost Technické služby Havířov a.s. vypsala veřejnou hospodářskou soutěž pro veřejnou zakázku malého rozsahu (VZMR), dodávku zboží resp. komodity „Posypová sůl pro zimní údržbu“. Zájemcům o předložení nabídky na dodávku poptávané komodity předkládáme zadávací dokumentaci pro vypracování a předložení nabídek pro VZMR č. 11/2019. Soutěžní lhůta předložení nabídek končí dnem 10.9.2019 do 10,00 hod. Otevírání obálek proběhne dne 10.9.2019 v 10,15 hod. Případné dotazy budou zodpovězeny právníkem společnosti Mgr. Jakubem Starkem, telefonní č. 596 802 614, nebo mobil 776 119 269. 

VZ č. 10/2019 „Vozidlo 4x4 – hákový nosič a nástavba pro ZÚ“

Vyhlášení 12.08.2019   Ukončení 10.10.2019

Veřejná zakázka v zjednodušeném podlimitním řízení

VZ č. 10/2019 „Vozidlo 4x4 – hákový nosič a nástavba pro ZÚ“

 

       

 

        Společnost Technické služby Havířov a.s. vyhlašuje zadávací řízení, o nejvhodnější nabídku pro dodávku „Vozidlo 4x4 – hákový nosič a nástavba pro ZÚ“. Jedná se o zadávací řízení v zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ).  

       Zájemcům o účast v tomto zadávacím řízení předkládáme zadávací dokumentaci pro vypracování a předložení nabídek ve veřejné soutěži, veřejná zakázka č. 10/2019 včetně přílohy č.1 k vyplnění. Celá zadávací dokumentace je zveřejněna a připravena ke stažení pro potenciální uchazeče na profilu zadavatele, na portálu www.e-zakazky.cz.

Přímý odkaz na kompletní zadávací dokumentaci je:

 

https://www.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/1b8631da-cf36-4ae0-8ac8-7109c60f5758

 

 

Soutěžní lhůta předložení nabídek končí dnem 2.9.2019 do 10:00 hod. Veškeré informace k soutěži jsou uvedeny v zadávacích podmínkách. Případné dotazy k provedení zadávacího řízení musí být zaslány pouze elektronickou formou přes profil zadavatele, stejně jako nabídka sama, viz informace v zadávací dokumentaci. 

VZMR č. 9/2019 „Provádění služeb a prací na vyhrazených technických zařízeních včetně oprav na vodovodním řadu v objektech TSH a.s.“

Vyhlášení 29.05.2019   Ukončení 25.06.2019

Společnost Technické služby Havířov a.s. vyhlašuje poptávkové řízení o nejvhodnější nabídku na provádění služeb a prací na vyhrazených technických zařízeních včetně oprav na vodovodním řadu v objektech TSH . Poptávkové řízení není zadávacím řízením podle zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), ale jedná se o veřejnou nabídku ve smyslu § 1780 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, formou veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku ve smyslu § 1772 a násl. občanského zákoníku.

Zájemcům o předložení nabídky na tuto VZMR předkládáme zadávací dokumentaci pro vypracování a předložení nabídek pro VZMR č. 9/2019.

Soutěžní lhůta pro předložení nabídek končí dnem 14.6.2019 v 9:00 hod. Veškeré informace k soutěži jsou uvedeny v zadávacích podmínkách. Případné dotazy k technickým podmínkám VZMR budou zodpovězeny panem Kamilem Padisakem, bezpečnostním technikem a referentem jakosti, tel.: 596802680, mob. 737 238 097, e-mail: padisak@tsh.cz.         

 

Případné informace k VZMR budou zodpovězeny právníkem vyhlašovatele Mgr. Jakub Starek, tel: 596 802 614, mobil: 776 119 269, e-mail: starek@tsh.cz.

VZMR č. 8/2019 „Reklama na sloupech veřejného osvětlení v majetku města Havířova“

Vyhlášení 02.05.2019   Ukončení 28.05.2019

Společnost Technické služby Havířov a.s. vyhlašuje poptávkové řízení o nejvhodnější nabídku na provozovatele reklamy na sloupech veřejného osvětlení ve městě Havířov. Poptávkové řízení není zadávacím řízením podle zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), ale jedná se o veřejnou nabídku ve smyslu § 1780 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, formou veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku ve smyslu § 1772 a násl. občanského zákoníku.

Zájemcům o předložení nabídky na tuto VZMR předkládáme zadávací dokumentaci pro vypracování a předložení nabídek pro VZMR č. 8/2019 včetně návrhu smlouvy k vyplnění.

Soutěžní lhůta pro předložení nabídek končí dnem 20.5.2019 v 9,00 hod. Veškeré informace k soutěži jsou uvedeny v zadávacích podmínkách. Případné dotazy k technickým podmínkám VZMR budou zodpovězeny Ing. Ivetou Slimáčkovou, vedoucí PÚ 232, tel.: 596802607, e-mail: slimackova@tsh.cz.        

Případné informace k VZMR budou zodpovězeny právníkem vyhlašovatele Mgr. Jakub Starek, tel: 596 802 614, mobil: 776 119 269, e-mail: starek@tsh.cz.

 

 

VZMR č. 7/2019 „Traktor pro sečení krajnic a zimní údržbu“

Vyhlášení 26.04.2019   Ukončení 28.05.2019

Společnost Technické služby Havířov a.s. vyhlašuje poptávkové řízení o nejvhodnější nabídku na dodání traktoru pro sečení krajnic a zimní údržbu. Poptávkové řízení není zadávacím řízením podle zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), ale jedná se o veřejnou nabídku ve smyslu § 1780 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, formou veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku ve smyslu § 1772 a násl. občanského zákoníku.

Zájemcům o předložení nabídky na tuto VZMR předkládáme zadávací dokumentaci pro vypracování a předložení nabídek pro VZMR č. 7/2019 včetně přílohy k vyplnění (technická specifikace).

Soutěžní lhůta pro předložení nabídek končí dnem 17.5.2019 v 9:00 hod. Veškeré informace k soutěži jsou uvedeny v zadávacích podmínkách. Případné dotazy k technickým podmínkám VZMR budou zodpovězeny panem Zdeňkem Badurou, mistrem dopravy, tel.: 596802627, mob. 737 238 100, e-mail: badura@tsh.cz.        

 

Případné informace k VZMR budou zodpovězeny právníkem vyhlašovatele Mgr. Jakub Starek, tel: 596 802 614, mobil: 776 119 269, e-mail: starek@tsh.cz.

VZMR č. 6/2019 „Vozidlo s nástavbou montážní plošina“

Vyhlášení 26.04.2019   Ukončení 30.07.2019

Společnost Technické služby Havířov a.s. vyhlašuje poptávkové řízení o nejvhodnější nabídku na dodání vozidla s nástavbou montážní plošina. Poptávkové řízení není zadávacím řízením podle zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), ale jedná se o veřejnou nabídku ve smyslu § 1780 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, formou veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku ve smyslu § 1772 a násl. občanského zákoníku.

Zájemcům o předložení nabídky na tuto VZMR předkládáme zadávací dokumentaci pro vypracování a předložení nabídek pro VZMR č. 6/2019.

Soutěžní lhůta pro předložení nabídek končí dnem 17.5.2019 v 9:30 hod. Veškeré informace k soutěži jsou uvedeny v zadávacích podmínkách. Případné dotazy k technickým podmínkám VZMR budou zodpovězeny Ing. Ivetou Slimáčkovou, vedoucí PÚ 232, tel.: 596802607,  e‑mail: slimackova@tsh.cz.        

 

Případné informace k VZMR budou zodpovězeny právníkem vyhlašovatele Mgr. Jakub Starek, tel: 596 802 614, mobil: 776 119 269, e-mail: starek@tsh.cz.

VZMR č. 5/2019 „Reklama na sloupech veřejného osvětlení v majetku města Havířova“ - ZRUŠENO

Vyhlášení 04.02.2019   Ukončení 01.03.2019

      VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ ZRUŠENO

  Společnost Technické služby Havířov a.s. vyhlašuje poptávkové řízení o nejvhodnější nabídku na provozovatele reklamy na sloupech veřejného osvětlení ve městě Havířov. Poptávkové řízení není zadávacím řízením podle zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), ale jedná se o veřejnou nabídku ve smyslu § 1780 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, formou veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku ve smyslu § 1772 a násl. občanského zákoníku.

       Zájemcům o předložení nabídky na tuto VZMR předkládáme zadávací dokumentaci pro vypracování a předložení nabídek pro VZMR č. 5/2019.

 Soutěžní lhůta pro předložení nabídek končí dnem 22.2.2019 v 9,00 hod. Veškeré informace k soutěži jsou uvedeny v zadávacích podmínkách. Případné dotazy k technickým podmínkám VZMR budou zodpovězeny Ing. Ivetou Slimáčkovou, vedoucí PÚ 232, tel.: 596802607, e-mail: slimackova@tsh.cz.        

 

Případné informace k VZMR budou zodpovězeny právníkem vyhlašovatele Mgr. Jakub Starek, tel: 596 802 614, mobil: 776 119 269, e-mail: starek@tsh.cz.

Soubory v výběrovému řízení:

VZMR č. 3/2019 „Elektro revize a drobné porevizní opravy“

Vyhlášení 29.01.2019   Ukončení 08.03.2019

     Společnost Technické služby Havířov a.s. vyhlašuje poptávkové řízení o nejvhodnější nabídku pro dodávku služby „Elektro revize a drobné porevizní opravy“. Poptávkové řízení není zadávacím řízením podle zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), ale jedná se o veřejnou nabídku ve smyslu § 1780 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, formou veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku ve smyslu § 1772 a násl. občanského zákoníku.

       Zájemcům o předložení nabídky na tuto VZMR předkládáme zadávací dokumentaci pro vypracování a předložení nabídek pro VZMR č. 3/2019 včetně přílohy č.1, kterou je nutno vyplnit. Soutěžní lhůta pro předložení nabídek končí dnem 15.2.2019 v 10,00 hod. Veškeré informace k soutěži jsou uvedeny v zadávacích podmínkách.

Případné technické dotazy Vám zodpoví, případně prohlídku objektů umožní p. Kamil Padisak, referent jakosti a bezpečnosti práce, tel. 596802680, mobil: 737238097. Případné technické dotazy k veřejnému osvětlení Vám zodpoví Ing. Iveta Slimáčková telefon: 596802607, mobil: 737238112 nebo p. Pavel Doležal, telefon: 596802620, mobil: 737238114.

Případné dotazy k VZMR zodpoví právník zadavatele Mgr. Jakub Starek, tel: 596 802 614, mobil 776 119 269.

 

případně prohlídku objektů umožní p. Kamil Padisak, referent jakosti a bezpečnosti práce, tel. 596802680, mobil: 737238097. Případné technické dotazy k veřejnému osvětlení Vám zodpoví Ing. Iveta Slimáčková telefon: 596802607, mobil: 737238112 nebo p. Pavel Doležal, telefon: 596802620, mobil: 737238114.

 

Případné dotazy k VZMR zodpoví právník zadavatele Mgr. Jakub Starek, tel: 596 802 614, mobil 776 119 269.

Soubory v výběrovému řízení:

VZMR č. 4/2019 "Kontejnery pro komunální odpad"

Vyhlášení 25.01.2019   Ukončení 08.03.2019

Společnost Technické služby Havířov a.s. vyhlašuje poptávkové řízení o nejvhodnější nabídku pro dodávky zboží „Kontejnery pro komunální odpad“. Poptávkové řízení není zadávacím řízením podle zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), ale jedná se o veřejnou nabídku ve smyslu § 1780 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, formou veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku ve smyslu § 1772 a násl. občanského zákoníku.

Zájemcům o předložení nabídky na tuto VZMR předkládáme zadávací dokumentaci pro vypracování a předložení nabídek pro VZMR č. 4/2019. Soutěžní lhůta pro předložení nabídek končí dnem 11.2.2019 v 12,00 hod. Veškeré informace k soutěži jsou uvedeny v zadávacích podmínkách. Případné technické dotazy Vám zodpoví Ing. Iveta Slimáčková, vedoucí PÚ středisko 232, mobil +420 737 238 112, telefon 596 802 607, e-mail: slimacková@tsh.cz

 

 

Soubory v výběrovému řízení:

VZMR č. 2/2019 "Osobní ochranné pracovní pomůcky"

Vyhlášení 25.01.2019   Ukončení 27.02.2019

Společnost Technické služby Havířov a.s. vyhlašuje poptávkové řízení o nejvhodnější nabídku pro dodávky zboží „Osobní ochranné pracovní pomůcky“. Poptávkové řízení není zadávacím řízením podle zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), ale jedná se o veřejnou nabídku ve smyslu § 1780 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, formou veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku ve smyslu § 1772 a násl. občanského zákoníku.

Zájemcům o předložení nabídky na tuto VZMR předkládáme zadávací dokumentaci pro vypracování a předložení nabídek pro VZMR č. 2/2019 včetně přílohy č.1 k vyplnění (Specifikace OOPP). Soutěžní lhůta pro předložení nabídek končí dnem 11.2.2019 v 10,00 hod. Veškeré informace k soutěži jsou uvedeny v zadávacích podmínkách. Případné dotazy k technickým podmínkám VZMR budou zodpovězeny Bc. Hanou Mičulkovou, vedoucí MTZ, tel.: 596802630, mobil: 737238110, e-mail: miculkova@tsh.cz.        

 

Případné informace k VZMR budou zodpovězeny právníkem vyhlašovatele Mgr. Jakub Starek, tel: 596 802 614, mobil: 776 119 269, e-mail: starek@tsh.cz.

Soubory v výběrovému řízení:

VŘ 1/2019 - "Podnikový informační systém"

Vyhlášení 31.10.2018   Ukončení 29.11.2018

        Společnost Technické služby Havířov a.s. vyhlašuje poptávkové řízení o nejvhodnější nabídku pro dodávku služby „Podnikový informační systém“. Poptávkové řízení není zadávacím řízením podle zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), ale jedná se o veřejnou nabídku ve smyslu § 1780 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, formou veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku ve smyslu § 1772 a násl. občanského zákoníku.

 

       Zájemcům o předložení nabídky na tuto VZMR předkládáme zadávací dokumentaci pro vypracování a předložení nabídek pro VZMR č. 1/2019. Soutěžní lhůta pro předložení nabídek končí dnem 15.11.2019 v 10,00 hod. Veškeré informace k soutěži jsou uvedeny v zadávacích podmínkách. Případné dotazy k technickým podmínkám VZMR budou zodpovězeny Ing. Václavem Zyderem, manažérem nových projektů, tel.: 596802635, mobil: 776573114, e-mail: zyder@tsh.cz.         

Soubory v výběrovému řízení:

VZ č. 14/2018 - "Vozidlo 4x4 - hákový nosič a nástavba pro ZÚ"

Vyhlášení 04.09.2018   Ukončení 02.10.2018

 Společnost Technické služby Havířov a.s. vyhlašuje zadávací řízení, o nejvhodnější nabídku pro dodávku „Vozidlo 4x4 – hákový nosič a nástavba pro ZÚ“. Jedná se o zadávací řízení v zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ).  

       Zájemcům o účast v tomto zadávacím řízení předkládáme zadávací dokumentaci pro vypracování a předložení nabídek ve veřejné soutěži, veřejná zakázka č. 14/2018. Soutěžní lhůta předložení nabídek končí dnem 21.9.2018 do 12,00 hod. Veškeré informace k soutěži jsou uvedeny v zadávacích podmínkách. Případné dotazy k provedení zadávacího řízení budou zodpovězeny právníkem zadavatele Mgr. Jakub Starek, telefonní č. 596 802 614, nebo mobil, 776 11 92 69.        

Případné technické dotazy Vám zodpoví pan Zdeněk Badura, mistr dopravy, PÚ-střediska 210, mobil +420 774 820 908, telefon 596 802 627, e-mail: badura@tsh.cz

Soubory v výběrovému řízení:

VZMR č. 13/2018 "Parkovací objekt pro nákladní vozy"

Vyhlášení 04.09.2018   Ukončení 02.10.2018

        Společnost Technické služby Havířov a.s. vyhlásila zadávací řízení, o nejvhodnější nabídku pro dodávku stavební zakázky „Parkovací objekt pro nákladní vozy". Veřejná zakázka malého rozsahu, formou veřejné hospodářské soutěže. Jedná se o zakázku zadanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.

Zájemcům o předložení nabídky na stavební zakázku předkládáme zadávací dokumentaci pro vypracování a předložení nabídek pro VZMR č. 13/2018 včetně projektové dokumentace, která je vzhledem k velkému počtu obsažených souborů uložena ve formátu zip. V případě, že by byl problém se stažením projektové dokumentace, je tato k dispozici na adrese zadavatele v pracovních dnech od 7:00 do 14:00, a to překopírováním na flash disk uchazeče. Soutěžní lhůta předložení nabídek končí dnem 21.9.2018 do 10,00 hod. Otevírání obálek proběhne dne 21.9.2018 v 10,15 hod. Případné dotazy budou zodpovězeny právníkem společnosti Mgr. Jakubem Starkem, telefonní č. 596 802 614, nebo mobil 776 119 269.          

Soubory v výběrovému řízení:

VZMR č. 11/2018 „Posypová sůl pro zimní údržbu“

Vyhlášení 16.08.2018   Ukončení 18.09.2018

Společnost Technické služby Havířov a.s. vypsala veřejnou hospodářskou soutěž pro veřejnou zakázku malého rozsahu (VZMR), dodávku zboží resp. komodity „Posypová sůl pro zimní údržbu“. Zájemcům o předložení nabídky na dodávku poptávané komodity předkládáme zadávací dokumentaci pro vypracování a předložení nabídek pro VZMR č. 11/2018. Soutěžní lhůta předložení nabídek končí dnem 5.9.2018 do 10,00 hod. Otevírání obálek proběhne dne 5.9.2018 v 10,15 hod. Případné dotazy budou zodpovězeny právníkem společnosti Mgr. Jakubem Starkem, telefonní č. 596 802 614, nebo mobil 776 119 269. 

Soubory v výběrovému řízení:

VZMR č. 10/2018 „Osobní automobil“

Vyhlášení 14.08.2018   Ukončení 02.10.2018

   Společnost Technické služby Havířov a.s. vyhlašuje poptávkové řízení, o nejvhodnější nabídku pro dodávku zařízení „Osobní automobil". Poptávkové řízení není zadávacím řízením podle zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), ale jedná se o veřejnou nabídku ve smyslu § 1780 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, formou veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku ve smyslu § 1772 a násl. občanského zákoníku.

 

   Zájemcům o předložení nabídky na tuto VZMR předkládáme zadávací dokumentaci pro vypracování a předložení nabídek pro VZMR č. 10/2018. Soutěžní lhůta pro předložení nabídek končí dnem 30.8.2018 v 12,00 hod.. Veškeré informace k soutěži jsou uvedeny v zadávacích podmínkách. Případné dotazy k provedení VZMR budou zodpovězeny právníkem vyhlašovatele Mgr. Jakub Starek, telefonní č. 596 802 614, nebo mobil 776 119 269.         

Soubory v výběrovému řízení:

VZMR č. 9/2018 „Zajištění dodávky stravy a souvisejících služeb“

Vyhlášení 14.08.2018   Ukončení 02.10.2018

   Společnost Technické služby Havířov a.s. vyhlašuje poptávkové řízení, o nejvhodnější nabídku pro dodávku služby „Dodávka stravy a souvisejících služeb". Poptávkové řízení není zadávacím řízením podle zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), ale jedná se o veřejnou nabídku ve smyslu § 1780 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, formou veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku ve smyslu § 1772 a násl. občanského zákoníku.

 

   Zájemcům o předložení nabídky na tuto VZMR předkládáme zadávací dokumentaci pro vypracování a předložení nabídek pro VZMR č. 9/2018. Soutěžní lhůta pro předložení nabídek končí dnem 30.8.2018 do 10,00 hod.. Veškeré informace k soutěži jsou uvedeny v zadávacích podmínkách. Případné dotazy k provedení VZMR budou zodpovězeny právníkem vyhlašovatele Mgr. Jakubem Starkem, telefonní č. 596 802 614, nebo mobil 776 119 269.         

Soubory v výběrovému řízení:

VZMR č. 2/2018 Multicar 4x4, pracovní stroj pro svoz odpadu

Vyhlášení 28.05.2018   Ukončení 26.06.2018

        Společnost Technické služby Havířov a.s. vyhlašuje poptávkové řízení, o nejvhodnější nabídku pro dodávku zařízení „Multicar 4 x4, pracovní stroj pro svoz odpadu“. Poptávkové řízení není zadávacím řízením podle zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), ale jedná se o veřejnou nabídku ve smyslu § 1780 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, formou veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku ve smyslu § 1772 a násl. občanského zákoníku.

 

       Zájemcům o předložení nabídky na tuto VZMR předkládáme zadávací dokumentaci pro vypracování a předložení nabídek pro VZMR č. 2/2018. Soutěžní lhůta pro předložení nabídek končí dnem 7.6.2018 v 10,00 hod. Veškeré informace k soutěži jsou uvedeny v zadávacích podmínkách. Případné dotazy k provedení VZMR budou zodpovězeny právníkem vyhlašovatele Mgr. Jakub Starek, telefonní č. 596 802 614, nebo mobil 776 119 269.         

Soubory v výběrovému řízení:

VZ č. 8/2018 "Mobilní kolové rypadlo"

Vyhlášení 23.04.2018   Ukončení 10.05.2018

        Společnost Technické služby Havířov a.s. vyhlašuje zadávací řízení, o nejvhodnější nabídku  pro dodávku „Mobilní kolové rýpadlo“. Jedná se o zadávací řízení  v zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ).  

       Zájemcům o účast v tomto zadávacím řízení předkládáme zadávací dokumentaci pro vypracování a předložení nabídek ve veřejné soutěži, veřejná zakázka č. 8/2018. Soutěžní lhůta předložení nabídek končí dnem 10.5.2018 do 10,00 hod.. Veškeré informace k soutěži jsou uvedeny v zadávacích podmínkách. Případné dotazy k provedení zadávacího řízení budou zodpovězeny právníkem zadavatele Mgr. Jakubem Starkem, telefonní č. 596 802 614, nebo mobil-776 11 92 69.        

Případné technické dotazy Vám zodpoví pan Zdeněk Badura, mistr dopravy PÚ-středisko 210

 

 mobil +420 774 820 908, telefon 596 802 627, e-mail: badura@tsh.cz

Soubory v výběrovému řízení:

VZMR č. 6/2018 „Analýza a implementace systému ochrany osobních údajů a dat a jejich údržba“

Vyhlášení 26.03.2018   Ukončení 23.04.2018

Společnost Technické služby Havířov a.s. vyhlašuje poptávkové řízení, o nejvhodnější nabídku  pro dodávku služby „Analýza a implementace systému ochrany osobních údajů a dat a jejich údržba“. Poptávkové řízení není zadávacím řízením podle zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), ale jedná se o veřejnou nabídku ve smyslu § 1780 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, formou veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku ve smyslu § 1772 a násl. občanského zákoníku.

 

       Zájemcům o předložení nabídky na tuto VZMR předkládáme zadávací dokumentaci pro vypracování a předložení nabídek pro VZMR č. 6/2018. Soutěžní lhůta pro předložení nabídek končí dnem 9.4.2018 v 10,00 hod. Veškeré informace k soutěži jsou uvedeny v zadávacích podmínkách. Případné dotazy k provedení zadávacího řízení budou zodpovězeny právníkem zadavatele Dušan Kielar, nebo Mgr. Jakub Starek, telefonní č. 596 802 614, nebo mobil 608 87 70 64, 776 11 92 69

Soubory v výběrovému řízení:

VZMR č. 7/2018 "Vodorovné dopravní značení"

Vyhlášení 13.03.2018   Ukončení 26.03.2018

   Společnost Technické služby Havířov a.s. vyhlašuje poptávkové řízení o nejvhodnější nabídku provádění vodorovného dopravního značení a dodávku materiálu pro dopravní vodorovné značení pod názvem "Vodorovné dopravní značení", veřejnou zakázku malého rozsahu (dále jen VZMR).  Poptávkové řízení není zadávacím řízením podle zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), ale jedná se o veřejnou nabídku ve smyslu § 1780 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, formou veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku ve smyslu § 1772 a násl. občanského zákoníku.

 

       Zájemcům o předložení nabídky na tuto VZMR předkládáme zadávací dokumentaci pro vypracování a předložení nabídek pro VZMR č. 7/2018. Soutěžní lhůta pro předložení nabídek končí dnem 26.3.2018 v 10,00 hod. Veškeré informace k soutěži jsou uvedeny v zadávacích podmínkách. Případné dotazy k provedení zadávacího řízení budou zodpovězeny právníkem zadavatele Dušan Kielar, nebo Mgr. Jakub Starek, telefonní č. 596 802 614, nebo mobil 608 87 70 64, 776 11 92 69

Soubory v výběrovému řízení:

VZMR č. 5/2018 - " Vozidlo - hákový nosič kontejnerů"

Vyhlášení 05.03.2018   Ukončení 22.03.2018

Společnost Technické služby Havířov a.s. vyhlašuje zadávací řízení, o nejvhodnější nabídku  pro dodávku „ Vozidlo – hákový nosič kontejnerů“. Jedná se o zadávací řízení  v zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ).  

 

Zájemcům o účast v tomto zadávacím řízení předkládáme zadávací dokumentaci pro vypracování a předložení nabídek ve veřejné soutěži, veřejná zakázka č. 5/2018. Soutěžní lhůta předložení nabídek končí dnem 22.3.2018 do 10,00 hod.. Veškeré informace k soutěži jsou uvedeny v zadávacích podmínkách. Případné dotazy k provedení zadávacího řízení budou zodpovězeny právníkem zadavatele Dušan Kielar nebo Mgr. Jakub Starek, telefonní č. 596 802 614, nebo mobil 608 87 70 64, 776 11 92 69.        

 

Případné technické dotazy Vám zodpoví Ing. Iveta Slimáčková, vedoucí PÚ-středisko 232 mobil +420 737 238 112, telefon 596 802 607, e-mail: slimackova@tsh.cz nebo Pavel Doležal, mistr PÚ-středisko 232, mobil +420 737 238 114, telefon 596 802 620.

Soubory v výběrovému řízení:

VZMR č. 3/2018 Sekačka se sběrem s předním žacím ústrojím

Vyhlášení 08.02.2018   Ukončení 26.02.2018

        Společnost Technické služby Havířov a.s. vyhlašuje poptávkové řízení, o nejvhodnější nabídku  pro dodávku zařízení „Sekačka se sběrem s předním žacím ústrojím“. Poptávkové řízení není zadávacím řízením podle zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), ale jedná se o veřejnou nabídku ve smyslu § 1780 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, formou veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku ve smyslu § 1772 a násl. občanského zákoníku.

 

       Zájemcům o předložení nabídky na tuto VZMR předkládáme zadávací dokumentaci pro vypracování a předložení nabídek pro VZMR č. 3/2018. Soutěžní lhůta pro předložení nabídek končí dnem 26.2.2018 v 10,00 hod.. Veškeré informace k soutěži jsou uvedeny v zadávacích podmínkách. Případné dotazy k provedení VZMR budou zodpovězeny právníkem vyhlašovatele Dušan Kielar, telefonní č. 596 802 614, nebo mobil 608 87 70 64.         

Soubory v výběrovému řízení:

VZMR č. 4/2018 "Audit účetní závěrky"

Vyhlášení 31.01.2018   Ukončení 15.02.2018

Společnost Technické služby Havířov a.s. vyhlašuje poptávkové řízení, o nejvhodnější nabídku pro dodávku služby „Audit účetní závěrky“. Poptávkové řízení není zadávacím řízením podle zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), ale jedná se o veřejnou nabídku ve smyslu § 1780 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, formou veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku ve smyslu § 1772 a násl. občanského zákoníku.

 

Zájemcům o předložení nabídky na tuto VZMR předkládáme zadávací dokumentaci pro vypracování a předložení nabídek pro VZMR č. 4/2018. Soutěžní lhůta pro předložení nabídek končí dnem 15.2.2018 do 10,00 hod.. Veškeré informace k soutěži jsou uvedeny v zadávacích podmínkách. Případné dotazy k provedení VZMR budou zodpovězeny právníkem vyhlašovatele Dušan Kielar, telefonní č. 596 802 614, nebo mobil 608 87 70 64.         

Soubory v výběrovému řízení:

VZMR č.1/2018 Automobil pro přepravu osob v provedení pick-up

Vyhlášení 14.12.2017   Ukončení 08.01.2018

        Společnost Technické služby Havířov a.s. vyhlašuje poptávkové řízení, o nejvhodnější nabídku  pro dodávku zařízení „Automobil pro přepravo osob v provedení pick - up“. Poptávkové řízení není zadávacím řízením podle zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), ale jedná se o veřejnou nabídku ve smyslu § 1780 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, formou veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku ve smyslu § 1772 a násl. občanského zákoníku.

 

       Zájemcům o předložení nabídky na tuto VZMR předkládáme zadávací dokumentaci pro vypracování a předložení nabídek pro VZMR č. 1/2018. Soutěžní lhůta pro předložení nabídek končí dnem 3.1.2018 do 10,00 hod.. Veškeré informace k soutěži jsou uvedeny v zadávacích podmínkách. Případné dotazy k provedení VZMR budou zodpovězeny právníkem vyhlašovatele Dušan Kielar, telefonní č. 596 802 614, nebo mobil 608 87 70 64.         

Soubory v výběrovému řízení:

VZMR č. 18/2017 „Užitkové skříňové vozidlo pro přepravu osob“

Vyhlášení 09.10.2017   Ukončení 31.10.2017

Společnost Technické služby Havířov a.s. vyhlašuje poptávkové řízení, o nejvhodnější nabídku pro dodávku zařízení „Užitkové skříňové vozidlo pro přepravu osob“. Poptávkové řízení není zadávacím řízením podle zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), ale jedná se o veřejnou nabídku ve smyslu § 1780 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, formou veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku ve smyslu § 1772 a násl. občanského zákoníku.

 

Zájemcům o předložení nabídky na tuto VZMR předkládáme zadávací dokumentaci pro vypracování a předložení nabídek pro VZMR č. 18/2017. Soutěžní lhůta předložení nabídek končí dnem 30.10.2017 do 10,00 hod. Veškeré informace k soutěži jsou uvedeny v zadávacích podmínkách. Případné dotazy k provedení VZMR budou zodpovězeny právníkem vyhlašovatele Dušan Kielar, telefonní č. 596 802 614, nebo mobil 608 87 70 64.        

Soubory v výběrovému řízení:

VZMR č. 17/2017 „Reklama na sloupech veřejného osvětlení v majetku města Havířova “

Vyhlášení 05.10.2017   Ukončení 23.10.2017

Společnost Technické služby Havířov a.s. vyhlašuje poptávkové řízení, o nejvhodnější nabídku  na provozovatele reklamy na sloupech veřejného osvětlení ve městě Havířov „Reklama na sloupech veřejného osvětlení v majetku města Havířov“, veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR). Poptávkové řízení není zadávacím řízením podle zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), ale jedná se o veřejnou nabídku ve smyslu § 1780 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, formou veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku ve smyslu § 1772 a násl. občanského zákoníku.

 

Zájemcům o předložení nabídky na tuto VZMR předkládáme zadávací dokumentaci pro vypracování a předložení nabídek pro VZMR č. 17/2017. Soutěžní lhůta předložení nabídek končí dnem 23.10.2017 do 9,00 hod. Veškeré informace k soutěži jsou uvedeny v zadávacích podmínkách. Případné dotazy k provedení VZMR budou zodpovězeny právníkem zadavatele Dušan Kielar, telefonní č. 596 802 614, nebo mobil 608 87 70 64.        

Soubory v výběrovému řízení:

VZMR č. 16/2017 „Posypová sůl pro zimní údržbu“

Vyhlášení 04.10.2017   Ukončení 23.10.2017

Společnost Technické služby Havířov a.s. vypsala veřejnou hospodářskou soutěž pro veřejnou zakázku malého rozsahu (VZMR), dodávku zboží, komodity posypová sůl „Posypová sůl pro zimní údržbu “.  Zájemcům o předložení nabídky na dodávku poptávané komodity předkládáme zadávací dokumentaci pro vypracování a předložení nabídek pro VZMR č. 16/2017.

 

Soutěžní lhůta předložení nabídek končí dnem 23.10.20176 do 10,00 hod. Otevírání obálek proběhne dne 23.10.2017 v 10,30 hod. Případné dotazy budou zodpovězeny právníkem společnosti Dušan Kielar, telefonní č. 596 802 614, nebo mobil 608 87 70 64.

Soubory v výběrovému řízení:

VZMR č. 15/2017 „Užitkový valníkový vůz“

Vyhlášení 18.09.2017   Ukončení 10.10.2017

Společnost Technické služby Havířov a.s. vyhlašuje poptávkové řízení, o nejvhodnější nabídku  pro dodávku zařízení „Užitkový valníkový vůz“. Poptávkové řízení není zadávacím řízením podle zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), ale jedná se o veřejnou nabídku ve smyslu § 1780 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, formou veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku ve smyslu § 1772 a násl. občanského zákoníku.

 

       Zájemcům o předložení nabídky na tuto VZMR předkládáme zadávací dokumentaci pro vypracování a předložení nabídek pro VZMR č. 15/2017. Soutěžní lhůta předložení nabídek končí dnem 2.10.2017 do 10,00 hod.. Veškeré informace k soutěži jsou uvedeny v zadávacích podmínkách. Případné dotazy k provedení VZMR budou zodpovězeny právníkem vyhlašovatele Dušan Kielar, telefonní č. 596 802 614, nebo mobil 608 87 70 64.         

Soubory v výběrovému řízení:

VZMR č. 14/2017 „Traktorový hákový nosič kontejnerů“

Vyhlášení 18.09.2017   Ukončení 10.10.2017

Společnost Technické služby Havířov a.s. vyhlašuje poptávkové řízení, o nejvhodnější nabídku  pro dodávku zařízení „Traktorový hákový nosič kontejnerů“. Poptávkové řízení není zadávacím řízením podle zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), ale jedná se o veřejnou nabídku ve smyslu § 1780 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, formou veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku ve smyslu § 1772 a násl. občanského zákoníku.

 

       Zájemcům o předložení nabídky na tuto VZMR předkládáme zadávací dokumentaci pro vypracování a předložení nabídek pro VZMR č. 14/2017. Soutěžní lhůta předložení nabídek končí dnem 2.10.2017 do 10,00 hod.. Veškeré informace k soutěži jsou uvedeny v zadávacích podmínkách. Případné dotazy k provedení VZMR budou zodpovězeny právníkem vyhlašovatele Dušan Kielar, telefonní č. 596 802 614, nebo mobil 608 87 70 64.         

Soubory v výběrovému řízení:

VZMR č. 13/2017 „Kontejnery pro svoz biologicky rozložitelného odpadu“

Vyhlášení 18.09.2017   Ukončení 10.10.2017

Společnost Technické služby Havířov a.s. vyhlašuje poptávkové řízení, o nejvhodnější nabídku  pro dodávku zařízení „Kontejnery pro svoz biologicky rozložitelného odpadu“. Poptávkové řízení není zadávacím řízením podle zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), ale jedná se o veřejnou nabídku ve smyslu § 1780 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, formou veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku ve smyslu § 1772 a násl. občanského zákoníku.

 

       Zájemcům o předložení nabídky na tuto VZMR předkládáme zadávací dokumentaci pro vypracování a předložení nabídek pro VZMR č. 13/2017. Soutěžní lhůta předložení nabídek končí dnem 2.10.2017 do 10,00 hod.. Veškeré informace k soutěži jsou uvedeny v zadávacích podmínkách. Případné dotazy k provedení VZMR budou zodpovězeny právníkem vyhlašovatele Dušan Kielar, telefonní č. 596 802 614, nebo mobil 608 87 70 64.         

Soubory v výběrovému řízení:

VZMR č. 12/2017 „Právní poradenství při přípravě projektu, zařízení pro využití odpadu“

Vyhlášení 03.08.2017   Ukončení 16.08.2017

Společnost Technické služby Havířov a.s. vyhlašuje poptávkové řízení, o nejvhodnější nabídku  pro poskytnutí služby „ Právní poradenství při přípravě projektu, zařízení pro využití odpadu“. Poptávkové řízení není zadávacím řízením podle zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ),  ale jedná se o veřejnou nabídku ve smyslu § 1780 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, formou veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku ve smyslu § 1772 a násl. občanského zákoníku.

 

Zájemcům o předložení nabídky na tuto VZMR předkládáme zadávací dokumentaci pro vypracování a předložení nabídek pro VZMR č. 12/2017. Soutěžní lhůta předložení nabídek končí dnem 16.8.2017 do 10,00 hod.. Veškeré informace k soutěži jsou uvedeny v zadávacích podmínkách. Případné dotazy k provedení VZMR budou zodpovězeny právníkem vyhlašovatele Dušan Kielar, telefonní č. 596 802 614, nebo mobil 608 87 70 64.        

Soubory v výběrovému řízení:

VZMR č. 11/2017 "Oprava sedlové střechy"

Vyhlášení 21.06.2017   Ukončení 03.07.2017

Společnost Technické služby Havířov a.s. vyhlašuje poptávkové řízení, o nejvhodnější nabídku  pro stavební práce „ Oprava sedlové střechy“. Poptávkové řízení není zadávacím řízením podle zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ),  ale jedná se o veřejnou nabídku ve smyslu § 1780 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, formou veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku ve smyslu § 1772 a násl. občanského zákoníku.

 

       Zájemcům o předložení nabídky na tuto VZMR předkládáme zadávací dokumentaci (VZ) pro vypracování a předložení nabídek pro VZMR č. 11/2017. Soutěžní lhůta předložení nabídek končí dnem 30.6.2017 do 12,00 hod.. Veškeré informace k soutěži jsou uvedeny v zadávacích podmínkách. Případné dotazy k provedení VZMR budou zodpovězeny právníkem vyhlašovatele Dušan Kielar, telefonní č. 596 802 614, nebo mobil 608 87 70 64.         

Soubory v výběrovému řízení:

VZMR č. 10/2017 "Vysokotlaký stříkací stroj"

Vyhlášení 22.05.2017   Ukončení 07.06.2017

Společnost Technické služby Havířov a.s. vyhlašuje poptávkové řízení, o nejvhodnější nabídku  pro dodávku „Vysokotlaký stříkací stroj“. Poptávkové řízení není zadávacím řízením podle zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ),  ale jedná se o veřejnou nabídku ve smyslu § 1780 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, formou veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku ve smyslu §§ 1772 až 1779  občanského zákoníku.

 

Zájemcům o předložení nabídky na tuto VZMR předkládáme zadávací dokumentaci pro vypracování a předložení nabídek pro VZMR č. 10/2017. Soutěžní lhůta předložení nabídek končí dnem25.5.2017 do 12,00 hod.. Veškeré informace k soutěži jsou uvedeny v zadávacích podmínkách. Případné dotazy k provedení VZMR budou zodpovězeny právníkem vyhlašovatele Dušan Kielar, telefonní č. 596 802 614, nebo mobil 608 87 70 64.        

Soubory v výběrovému řízení:

VZMR č. 8/2017 "Samojízdný pracovní stroj"

Vyhlášení 15.05.2017   Ukončení 07.06.2017

Společnost Technické služby Havířov a.s. vyhlašuje poptávkové řízení na dodávku zařízení „Samojízdný pracovní stroj“, veřejná zakázka malého rozsahu. Poptávkové řízení není zadávacím řízením podle zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ),  ale jedná se o veřejnou nabídku ve smyslu § 1780 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, formou veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku ve smyslu § 1772 a násl. občanského zákoníku. Zadavatel poukazuje na skutečnost, že poptávkové řízení vypsal v souladu s dodržením ustanovení § 27 písm. a), s odkazem na § 31 a dodržením zásad dle § 6,  ZZVZ.

 

Zájemcům o předložení nabídky na tuto VZMR předkládáme zadávací dokumentaci  pro vypracování a předložení nabídek pro VZMR č. 8/2017. Soutěžní lhůta předložení nabídek končí dnem 5.6.2017 do 10,00 hod. Veškeré informace k soutěži jsou uvedeny v zadávacích podmínkách. Případné dotazy k provedení VZMR budou zodpovězeny právníkem vyhlašovatele Dušan Kielar, telefonní č. 596 802 614, nebo mobil 608 87 70 64 a technické dotazy Vám zodpoví Ing. Šárka Pětvalská, vedoucí PÚ 220, tel. 596802668, mobil 734 151 665.

Soubory v výběrovému řízení:

VZMR č. 7/2017 "Zařízení pro monitoring kanalizačních řádů"

Vyhlášení 21.04.2017   Ukončení 07.06.2017

Společnost Technické služby Havířov a.s. vyhlašuje poptávkové řízení, o nejvhodnější nabídku pro dodávku „Zařízení pro monitoring kanalizačních řádů“. Poptávkové řízení není zadávacím řízením podle zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), ale jedná se o veřejnou nabídku ve smyslu § 1780 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, formou veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku ve smyslu § 1772 až 1779 občanského zákoníku.

 

Zájemcům o účast v tomto zadávacím řízení předkládáme zadávací dokumentaci pro vypracování a předložení nabídek ve veřejné soutěži, veřejná zakázka č. 7/2017. Soutěžní lhůta předložení nabídek končí dnem 4.5.2017 do 12,00 hod. Veškeré informace k soutěži jsou uvedeny v zadávacích podmínkách. Případné dotazy k provedení VZMR budou zodpovězeny právníkem vyhlašovatele Dušan Kielar, telefonní č. 596 802 614, nebo mobil 608 87 70 64.

Soubory v výběrovému řízení: