Spojovatelka +420 596 802 601 tsh@tsh.cz

Certifikáty a ocenění

Splňujeme požadavky na systém managmentu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2016 pro poskytování veřejných služeb, zejména čištění města, úprava veřejných zelených ploch, nakládání s odpady, údržba osvětlení a SZZ, oprava a údržba pozemních komunikací a přeprava pozemních nákladů vozidly, stavební činnosti, pohřební a hřbitovní služby.

Dále splňujeme požadavky na systém enviromentálního managmentu dle ČSN ISO 14001:2016 pro poskytování veřejných služeb, zejména nakládání s odpady.

ČSN EN ISO 9001:2016

ČSN EN ISO 14001:2016

TOP CZECH QUALITY GOLD

TOP CZECH QUALITY SILVER

Politika kvality