Spojovatelka +420 596 802 601 tsh@tsh.cz

UPOZORNĚNÍ PRO DODAVATELE

Vážení obchodní partneři,

chceme Vás tímto požádat, abyste veškeré oprávněné faktury, které budou vystaveny vůči naší společnosti, zasílali na naši emailovou adresu:

tsh@tsh.cz

Pokud je součástí faktury i příloha, zašlete ji prosím společně s fakturou.

Žádosti o vyjádření k projektové dokumentaci a k sítím

Níže jsou ke stažení žádosti o vyjádření k projektové dokumentaci a k sítím - veřejné osvětlení a kanalizace.

zobrazit soubor
Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci
zobrazit soubor
Žádost o vyjádření k sítím

Poskytované služby

Technické služby Havířov a.s.

Sběrné dvory

Umístění a provozní doba sběrných dvorů v Havířově.

Veřejné osvětlení

Údržba a opravy veřejného osvětlení.

Odpadové hospodářství

Svoz, sběr a likvidaci odpadů.

Vodovody a Kanalizace

Provoz vodovodu a kanalizace v majetku Statutárního města Havířov.

Místní komunikace

Správa místních komunikací a chodníků.

Čištění města

Čistění vozovek, chodníků a parkovišť.

Světelná signalizace

Zajištění provozu, údržby a oprav světelné signalizace.

Veřejná zeleň

Údržba veřejné zeleně pro Havířov i veřejnost.

Dopravní značení

Svislé i vodorovné dopravní značení.

Zimní údržba

Zimní údržba místních komunikací a chodníků.

Správa hřbitovů

Správa pohřebišť na území města Havířova.

Správa a provozování smutečních síní

Správa a provozování smutečních síní na hřbitově v Havířově - Šumbarku.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

V případě, že dojde ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz. Podání návrhu na zahájení mimosoudního sporu je bezplatné, vlastní náklady si nese příslušná strana sporu. Úhradu nákladů není možné po druhé straně požadovat.