Spojovatelka +420 596 802 601 tsh@tsh.cz

Uzavřené smlouvy

570 - Kupní smlouva - prodej vozidla MAN

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

569 - Společné zadávání veřejné zakázky se Statutárním městem Havířov

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

568 - Vypracování projektové dokumentace s firmou Kotásek - Projekty s.r.o.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

567 - Smlouva o koupi nákladního automobilu pro svoz komunálního odpadu s firmou A-TEC servis s.r.o.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

566 - Zajišťování nucených odtahů vozidel se Statutárním městem Havířov

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

565 - Dodatek č.7 - zajištění slušného způsobu pohřbení se Statutárním městem Havířov

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

564 - Dodatek č.4 s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou České republiky

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

563 - Dodatek č.3 - Správa a provozování smutečních síní se Statutárním městem Havířov

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

562 - Koupě jednoho malotraktoru s firmou MITRENGA a.s.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

561 - Kupní smlouva - 1 ks kovových hákových kontejnerů vč. stojanu na traverzu s firmou ELKOPLAST CZ, s.r.o.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

560 - Kupní smlouva - dodávka kameniva a strusky s firmou TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

559 - Oprava asfaltového povrchu AHV v areálu MŠ na ul. K. Čapka v Havířově s firmou EUROVIA CZ a.s.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

558 - Oprava asfaltového povrchu AHV v areálu MŠ na ul. Místní v Havířově s firmou EUROVIA CZ a.s.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

557 - Pojistná smlouva s Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

556 - Smlouva o připojení k distribuční soustavě s firmou GasNet, s.r.o.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

555 - Poskytování služeb s firmou R ALTRA spol. s r.o.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

554 - Dodávka nákladního vozidla 4x4 s třístranným sklápěčem a výbavou pro ZÚ s firmou HANES s.r.o.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

553 - Kontejnerová stání, Havířov, 2.část se Statutárním městem Havířov

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

552 - Smlouva o reklamě s Tělovýchovnou jednotou Havířov - Dolní Datyně, z.s.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

551 - Odběry a rozbory vzorků vod v roce 2024 s firmou Povodí Odry, státní podnik

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

550 - Dodatek č.2 s firmou Zámecký dvůr s.r.o.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

549 - Kupní smlouva - dodávka kameniva s firmou TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

548 - Dodávka nákladního vozidla s hydraulickou rukou a hákovým nosičem kontejnerů s firmou FORNAL trading s.r.o.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

547 - Kupní smlouva - vysokopecní struska stěrkodrť s firmou Liberty Ostrava a.s.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

546 - Veřejné provozování hudebních děl s firmou OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

545 - Komplexní pneuhospodářství s firmou PRO NORTH CZECH, a.s.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

544 - Poskytování služeb BOZP a PO s firmou CIVOP s.r.o.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

543 - Dodatek č.2 - správa a údržba VO se Statutárním městem Havířov

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

542 - Provedení re-certifikace systému managementu a následných dozorových auditů s firmou BEST QUALITY, s.r.o.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

541 - Dodatek č.9 - nájem hrobových míst se Statutárním městem Havířov

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

540 - Dodatek č. 4 ke smlouvě o dodávce tepelné energie s firmou Havířovská teplárenská společnost, a.s.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

539 - Implementace IS PROTANK DYNAMICS s firmou R ALTRA spol. s r.o.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

538 - Pronájem kancelářských prostor s firmou CEVYKO a.s.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

537 - Dodatek č.31 - zimní údržba se Statutárním městem Havířov

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

536 - Zajišťování nucených odtahů vozidel se Statutárním městem Havířov

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

535 - Dodatek č.1 s firmou Zámecký dvůr s.r.o.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

534 - Dodatek ke smlouvě o poskytování služeb s firmou MentorDATA s.r.o.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

533 - Individuální leasingová smlouva s firmou BUSINESS LEASE s.r.o.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

532 - Individuální leasingová smlouva s firmou BUSINESS LEASE s.r.o.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

531 - Prodej automobilu MAN s firmou VeaCom s.r.o.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

530 - Pronájem lahví ACE s firmou Linde Gas a.s.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

529 - Pronájem lahví TG s firmou Linde Gas a.s.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

528 - Darovací smlouva s firmou Mars Czech s.r.o.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

527 - Oprava asfaltové plochy parkoviště na ul. Klidná v Havířově s firmou STRABAG a.s.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

526 - Kupní smlouva - dodání 200 ks plastových nádob na bioodpad s firmou ELKOPLAST CZ, s.r.o.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

525 - Kupní smlouva - vysokopecní struska štěrkodrť s firmou Liberty Ostrava a.s.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

524 - Oprava prosvětlovacích výplní - Sklad soli s Luděk Dostál

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

523 - Rámcová smlouva na odtahy vozidel s firmou BK autoasist s.r.o.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

522 - Smlouva o termínovaném vkladu s Raiffeisenbank a.s.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

521 - Dodávka vody z vodovodu s firmou Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

520 - Koupě dodávkového automobilu s firmou KARIREAL a.s.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

519 - Koupě univerzálního terénního vozidla s firmou MITRENGA a.s.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

518 - Prodej automobilu Mercedes Benz Atego s firmou HAVÍŘOVSKÁ STAVEBNÍ s.r.o.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

517 - Dodatek č.1 k Rámcové smlouvě s firmou BUSINESS LEASE s.r.o.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

516 - Dodatek č.2 - Správa a provozování smutečních síní se Statutárním městem Havířov

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

515 - Cyklostezka na ul. Národní třída - realizace se Statutárním městem Havířov

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

514 - Převzetí odpadu s firmou Zámecký dvůr s.r.o.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

513 - Prodej automobilu Mercedes Benz Axor s firmou XELLOT GROUP s.r.o.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

512 - Darovací smlouva se Základní škola Havířov-Podlesí Mládežnická 11/1564, okres Karviná, příspěvková organizace

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

511 - Dodatek č.1 - Odstavná plocha Šumbark, realizace se Statutárním městem Havířov

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

510 - Poskytování licencí k užití software a souvisejících služeb s firmou VIS Plzeň, s.r.o.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

509 - Příloha-ceník 9/2023 s firmou PFR Europe Trade s.r.o.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

508 - Dodávka posypové soli a solanky pro zimní údržbu s firmou Zogal Union s.r.o.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

507 - Příloha-ceník 8/2023 s firmou PFR Europe Trade s.r.o.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

506 - Příloha-ceník 7/2023 s firmou PFR Europe Trade s.r.o.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

505 - Příloha - seznam pojištěných vozidel s Generali Českou pojišťovnou

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

504 - Zajišťování nucených odtahů vozidel se Statutárním městem Havířov

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

503 - Dodatek č.2 s firmou Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

502 - Kupní smlouva - vysokopecní struska štěrkodrť s firmou Liberty Ostrava a.s.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

501 - Opravy asfaltového povrchu hřiště na ul. Krajní, Havířov - Město s firmou EUROVIA CS, a.s.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

500 - Smlouva o společném zadávání veřejné zakázky se Statutárním městem Havířov

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

499 - Smlouva o koupi silničního zametače s firmou A-TEC servis s.r.o.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

498 - Smlouva o koupi nákladního automobilu pro svoz komunálního odpadu s firmou A-TEC servis s.r.o.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

497 - Dodatek č.8 - nájem hrobových míst se Statutárním městem Havířov

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

496 - Rámcová smlouva na provoz, údržbu a opravy BUS terminálu se Statutárním městem Havířov

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

495 - Dodatek č.1 - Kontejnerová stání, Havířov, 1. etapa - realizace se Statutárním městem Havířov

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

494 - Smlouva o reklamě a propagaci s Klubem přátel školy, Havířov - Prostřední Suchá, z.s.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

493 - Příloha-ceník 6/2023 s firmou PFR Europe Trade s.r.o.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

492 - Příloha-ceník 5/2023 s firmou PFR Europe Trade s.r.o.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

491 - Dodatek č.1 - Rekonstrukce budovy č.p. 893 na ul. U Jeslí na denní stacionář - zpevněné plochy se Statutárním městem Havířov

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

490 - Zavedení systému protikorupčního managementu s firmou MentorDATA s.r.o.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

489 - Provedení uměleckého výkonu s KeM production s.r.o.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

488 - Odvádění odpadních vod kanalizací se Správou uprchlických zařízení Ministerstva vnitra

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

487 - Dodatek č.2 s firmou MAT s.r.o.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

486 - Auditorská činnost s firmou PROBIS Audit a.s.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

485 - Odstavná plocha Šumbark, realizace se Statutárním městem Havířov

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

484 - Příloha - seznam pojištěných vozidel s Generali Českou pojišťovnou

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

483 - Příloha-ceník 4/2023 s firmou PFR Europe Trade s.r.o.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

482 - Parkoviště na ul. Karvinská - PD a AD se Statutárním městem Havířov

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

481 - Kupní smlouva - vysokopecní struska štěrkodrť s firmou Liberty Ostrava a.s.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

480 - Rámcová smlouva - dodávka zboží s firmou ARGOS ELEKTRO, a.s.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

479 - Příloha-ceník 3/2023 s firmou PFR Europe Trade s.r.o.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

478 - Provedení dopravně inženýrské činnosti s firmou PATRIOT, spol. s r.o.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

477 - Užívání silnice pro zvláštní užívání se Správou silnic Moravskoslezského kraje, p.o.
476 - Rekonstrukce budovy č.p. 893 na ul. U Jeslí na denní stacionář - zpevněné plochy se Statutárním městem Havířov

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

475 - Rámcová smlouva o údržbě zeleně se SeneCura SeniorCentrum HŠH, a.s.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

474 - Dodatek č.3 s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou České republiky

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

473 - Dodatek č.3 ke smlouvě o zajištění stravy a souvisejících služeb s Restaurace Radnice Havířov, s.r.o.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

472 - Kupní smlouva - dodání zboží s firmou ABEX Substráty a.s.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

471 - Příloha-ceník 2/2023 s firmou PFR Europe Trade s.r.o.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

470 - Monitorování objektů prostřednictvím služby Qdispečink s firmou QLine a.s.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

469 - Předání a převzetí odpadů s firmou Recovera Využití zdrojů a.s.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

468 - Kontejnerová stání Havířov, 1. etapa - realizace se Statutárním městem Havířov

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

467 - Dodatek č.1 - Správa a provozování smutečních síní se Statutárním městem Havířov

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

466 - Dodatek č.1 - Nájem nové smuteční síně v Havířově-Šumbarku se Statutárním městem Havířov

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

465 - Dodávka pitné vody z vodovodu s firmou Mölnlycke Health Care ProcedurePak s.r.o.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

464 - Dodatek č.3 o pronájmu kancelářských prostor s firmou CEVYKO a.s.
463 - Koupě nákladního vozidla s hydraulickou rukou a hákovým nosičem kontejnerů s firmou FORNAL trading s.r.o.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

462 - Dodatek č.6 - zajištění slušného způsobu pohřbení se Statutárním městem Havířov

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

461 - Příloha-ceník 1/2023 s firmou PFR Europe Trade s.r.o.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

460 - Kupní smlouva - vysokopecní struska štěrkodrť s firmou Liberty Ostrava a.s.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

459 - Dodatek č.23 - opravy a údržba SSZ se Statutárním městem Havířov

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

458 - Dodatek č.1 - správa a údržba VO se Statutárním městem Havířov

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

457 - Správa a provozování smutečních síní se Statutárním městem Havířov

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

456 - Dodatek č.7 k mandátní smlouvě - nájem hrobových míst se Statutárním městem Havířov

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

455 - Nájem nové smuteční síně se Statutárním městem Havířov

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

454 - Poskytování servisních a provozních služeb a dodávky spotřebního materiálu pro DTZ s firmou Parking Pro s.r.o.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

453 - Veřejné provozování hudebních děl s firmou OSA ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním z.s.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

452 - Dodatek č. 3 ke smlouvě o dodávce tepelné energie s firmou Havířovská teplárenská společnost, a.s.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

451 - Příloha-ceník 12/2022 s firmou PFR Europe Trade s.r.o.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

450 - Dodatek č.1 - Parkoviště na ul. Družstevnická se Statutárním městem Havířov

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

449 - Dodatek č. 1 - Poradenské služby s firmou Ernst & Young, s.r.o.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

448 - Dodatek č.30 - zimní údržba se Statutárním městem Havířov

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

447 - Dodatek č.3 - údržba veřejné zeleně se Statutárním městem Havířov

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

446 - Dodatek č.1 - Sběr a likvidace odpadu s firmou TRAFIN OIL, a.s.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

445 - Dodatek k individuální leasingové smlouvě s firmou BUSINESS LEASE s.r.o.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

444 - Individuální leasingová smlouva s firmou BUSINESS LEASE s.r.o.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

443 - Pronájem lahví TG s firmou Linde Gas a.s.
442 - Pronájem lahví ACE s firmou Linde Gas a.s.
441 - Příloha-ceník 11/2022 s firmou PFR Europe Trade s.r.o.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

440 - Příloha - seznam pojištěných vozidel s Generali Českou pojišťovnou

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

439 - Příloha-ceník 10/2022 s firmou PFR Europe Trade s.r.o.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

438 - Dodatek č.1 s firmou SEKO system s.r.o.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

437 - Dodatek ke smlouvě o operativním leasingu s firmou ŠkoFIN s.r.o.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

436 - Příloha-ceník 09/2022 s firmou PFR Europe Trade s.r.o.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

435 - Koupě 2 ks kovových hákových kontejnerů s firmou ELKOPLAST CZ, s.r.o.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

434 - Dodávka posypové soli s firmou Zogal Union s.r.o.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

433 - Dodatek č.1 s firmou Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

432 - Příloha-ceník 08/2022 s firmou PFR Europe Trade s.r.o.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

431 - Rámcová kupní smlouva - odpadový papír s firmou PFR Europe Trade s.r.o.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

430 - Smlouva o koupi nákladního vozidla s hákovým nosičem kontejnerů s firmou FORNAL trading s.r.o.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

429 - Individuální leasingová smlouva s firmou BUSINESS LEASE s.r.o.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

428 - Rámcová smlouva - služby operativního leasingu s firmou BUSINESS LEASE s.r.o.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

427 - Dohoda o vzájemných vztazích vlastníků provozně souvisejících kanalizace se Statutárním městem Havířov

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

426 - Příloha-ceník 08/2022 s firmou Austrian Recycling s.r.o.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

425 - Provoz a údržba odlučovačů ropných látek s firmou SEZAKO Prostějov s.r.o.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

424 - Cyklostezka na ul. ČSA - PD se Statutárním městem Havířov

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

423 - Cyklostezka na Národní třídě - PD se Statutárním městem Havířov

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

422 - Parkoviště na ul. Družstevnická - realizace se Statutárním městem Havířov

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

421 - Příloha-ceník 07/2022 s firmou Austrian Recycling s.r.o.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

420 - Příloha-Seznam pojištěných vozidel s Generali Česká pojišťovna a.s.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

419 - Převzetí a využití biologicky rozložitelných odpadů s firmou Organic technology s.r.o.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

418 - Dodatek ke smlouvě o operativním leasingu s firmou ŠkoFIN, s.r.o.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

417 - Dodatek č.1 - Výpůjčka části nemovité věci s firmou GREEN Logistics CZ s.r.o.
416 - Prodej automobilu MAN firmě Ekoland Mariola Studnic

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

415 - Dodatek č.1 Beach volejbal v Havířově, II.etapa se Statutárním městem Havířov

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

414 - Dodatek č.1 - Provádění a zajištění požární ochrany s firmou Požární a znalecká s.r.o.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

413 - Smlouva o reklamě s Místní skupina Polského kulturně-osvětového svazu Havířov-Suchá, pobočný spolek
412 - Smlouva o nájmu kopírovacího přístroje s firmou SHARP CENTRUM Ostrava s.r.o.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

411 - Příloha-Seznam pojištěných vozidel s Generali Česká pojišťovna a.s.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

410 - Příloha-ceník 06/2022 s firmou Austrian Recycling s.r.o.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

409 - Příloha-hromadná přihláška s firmou ALLIANZ pojišťovnou, a.s.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

408 - Dodávka 3 ks kontejnerových modulů s firmou FAGUS, a.s.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

407 - Dodávka nákladního automobilu pro svoz komunálního odpadu s firmou A-TEC servis s.r.o.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

406 - Darovací smlouva - technická výpomoc - oprava podlahy skleníku a oprava přístupového chodníku se ZŠ Jarošova, Havířov - Šumbark

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

405 - Pojištění věci (majetku) s firmou Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

404 - Pojištění vozidel s firmou Generali Česká pojišťovna a.s.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

403 - Dodatek k Rámcové smlouvě o službách elektronických komunikací s firmou T-Mobile Czech Republic a.s.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

402 - Poskytování připojení k Internetu s firmou VEJNET.CZ s.r.o.
401 - Koupě 1 ks jednoosý víceúčelový nosič nářadí s firmou CHLEBIŠ s.r.o.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

400 - Příloha-ceník 05/2022 s firmou Austrian Recycling s.r.o.
399 - Smlouva o dodávce vzdělávacích služeb s firmou Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, z.s.
398 - Dodatek č.1 - Parkoviště Mánesova se Statutárním městem Havířov

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

397 - Oprava asfaltových ploch při ZŠ na ul. Gen.Svobody v Havířově a oprava asfaltových ploch hřiště na ul. Švabinského v Havířově s firmou STRABAG a.s.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

396 - Smlouva o reklamě a propagaci s Klubem přátel školy, Havířov - Prostřední Suchá, z.s.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

395 - Provedení živičných vrstev na akci: "Parkoviště Mánesova na ul. Mánesova a ul. J.Hory, Havířov - Město" s firmou STRABAG a.s.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

394 - Beach volejbal v Havířově, II.etapa - realizace se Statutárním městem Havířov

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

393 - Příloha-ceník 04/2022 s firmou Austrian Recycling s.r.o.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

392 - Dodatek č.1 s firmou MAT s.r.o.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

391 - Spolupráce v oblasti pojišťovnictví s firmou RESPECT, a.s.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

390 - Zpracování osobních údajů v souvislosti s provozováním dešťové kanalizace se Statutárním městem Havířov

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

389 - Zpracování osobních údajů v souvislosti s provozováním kanalizace pro veřejnou potřebu se Statutárním městem Havířov

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

388 - Dodatek ke smlouvě o operativním leasingu s firmou ŠkoFIN, s.r.o.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

387 - Reklama na sloupech veřejného osvětlení s firmou SeePOINT s.r.o.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

386 - Oprava podlahy v budově SD Selská s firmou David Pawlas-REST

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

385 - Zateplení venkovní fasády na budově SD Selská s firmou FKS spol. s r.o.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

384 - Oprava vnitřních omítek v budově SD Selská s firmou VDS spol. s r.o.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

383 - Příloha-hromadná přihláška s firmou ALLIANZ pojišťovnou, a.s.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

382 - Příloha-hromadná přihláška s firmou ALLIANZ pojišťovnou, a.s.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

381 - Dodatek č.2 s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou České republiky

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

380 - Příloha-ceník 3/2022 s firmou Austrian Recycling s.r.o.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

379 - Příloha-ceník 2/2022 s firmou Austrian Recycling s.r.o.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

378 - Dohoda o smluvních službách se Statutárním městem Havířov

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

377 - Smlouva o poskytování služeb s firmou MentorDATA s.r.o.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

376 - Smlouva o sběru, přepravě, odstranění a využití odpadu s firmou Havířovská teplárenská společnost a.s.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

375 - Dodatek č.2 o pronájmu kancelářských prostor s firmou CEVYKO a.s.
374 - Dodatek č.7 s firmou Uniwaste Eco s.r.o.
373 - Dodatek č.2 s Restaurace Radnice Havířov, s.r.o.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

372 - Předání a převzetí odpadu s firmou SUEZ CZ a.s.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

371 - Koupě traktorového nosiče kontejnerů s firmou MITRENGA a.s.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

370 - Příloha-hromadná přihláška s firmou ALLIANZ pojišťovnou, a.s.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

369 - Dodávka pitné vody z vodovodu s firmou Mölnlycke Health Care ProcedurePak s.r.o.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

368 - Dodatek č.5 se Statutárním městem Havířov

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

367 - Koupě pohřebního vozu s firmou KARIREAL a.s.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

366 - Darovací smlouva - oprava zídky a laviček se ZŠ K. Světlé 1/1372, Havířov-Podlesí

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

365 - Příloha-hromadná přihláška s firmou ALLIANZ pojišťovnou, a.s.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

364 - Příloha-ceník 1/2022 s firmou Austrian Recycling s.r.o.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

363 - Veřejné provozování hudebních děl s firmou OSA-Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

362 - Dodatek č. 2 ke smlouvě o dodávce tepelné energie s firmou Havířovská teplárenská společnost, a.s.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

361 - Výměna oken a vrat v budově SD Selská s Tomášem Pokorným

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

360 - Koupě traktoru s firmou MITRENGA a.s.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

359 - Dodávka zařízení rýpadlo-nakladač s firmou AGROTEC servis s.r.o.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

358 - Oprava střechy budovy na SD Selská s Jakubem Smolíkem

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

357 - Dodatek č.4 se Statutárním městem Havířov

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

356 - Chytré a bezpečné křižovatky ve Statutárním městě Havířov s firmou PATRIOT, spol. s r.o.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

355 - Provozování kanalizace pro veřejnou potřebu se Statutárním městem Havířov

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

354 - Zajištění odpadového hospodářství se Statutárním městem Havířov

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

353 - Provozování dešťové kanalizace se Statutárním městem Havířov

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

352 - Oprava povrchu hřiště na ul. Bludovická a ul. Konzumní, Havířov s firmou STRABAG a.s.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

351 - Pronájem lahví ACE s firmou Linde Gas a.s.
350 - Pronájem lahví TG s firmou Linde Gas a.s.
349 - Dodatek č.22 se Statutárním městem Havířov

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

348 - Dodatek č.5 se Statutárním městem Havířov

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

347 - Dodatek č.29 se Statutárním městem Havířov

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

346 - Dodatek č.6 se Statutárním městem Havířov

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

345 - Příloha - ceník 12/2021 s firmou Astrian Recycling s.r.o.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

344 - Darovací smlouva - oprava oplocení hřiště s firmou Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

343 - Příloha - ceník 11/2021 s firmou Astrian Recycling s.r.o.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

342 - Dodatek č.1 - Reklama na sloupech VO s firmou SeePOINT s.r.o.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

341 - Zpevnění plochy a přesun rozvaděče mobilního ledového kluziště s firmou Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

340 - Havarijní oprava prasklé kanalizace s firmou Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

339 - Oprava kanalizace v budově Krytého bazénu Šumbark s firmou Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

338 - Poskytování služeb 1 Box cloud energy s firmou NAM system, a.s.
337 - Poskytování služby dálkových odečtů vodoměrů s firmou Vodotech, spol. s r.o.
336 - Příloha - ceník 10/2021 s firmou Austrian Recycling s.r.o.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

335 - Příloha - hromadná přihláška s firmou ALLIANZ pojišťovnou, a.s.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

334 - Změna účelu užívání stávající sběrny druhotných surovin na sběrný dvůr TSH s firmou VDS, spol. s r.o.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

333 - Výkup sběrového papíru s firmou Austrian Recycling s.r.o.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

332 - Koupě 1ks traktoru s firmou Kubotamorava s.r.o.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

331 - Rámcová smlouva o dílo se Správou sportovních a rekreačních zařízení Havířov

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

330 - Parkoviště na ul. Mánesova se Statutárním městem Havířov

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

329 - Dodávka pitné vody z vodovodu s firmou Mölnlycke Care ProcedurePak s.r.o.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

328 - Dodatek č.3 se Statutárním městem Havířov

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

327 - Příloha - hromadná přihláška s firmou ALLIANZ pojišťovnou, a.s.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

326 - Příloha - hromadná přihláška s firmou ALLIANZ pojišťovnou, a.s.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

325 - Příloha - hromadná přihláška s firmou ALLIANZ pojišťovnou, a.s.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

324 - Pojištění majetku s MAXIMA pojišťovna, a.s.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

323 - Smlouva o veřejném zadávání veřejné zakázky na dodávky na el.energie a zemního plynu se Statutárním městem Havířov
322 - Oprava asfaltových ploch - Dopravní hřiště MŠ na ul. Místní, Havířov - Město s firmou EUROVIA CS, a.s.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

321 - Dodatek č.1 - Pronájem kanceláře s firmou CEVYKO a.s.
320 - Dodatek č.2 se Statutárním městem Havířov
319 - Dodání posypové soli s firmou Zogal Union s.r.o.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

318 - Sjednávání pojištění k Souboru vozidel ve vlastnictví s firmou ALLIANZ pojišťovnou a.s.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

317 - Dodatek č.1 s firmou PTD Muchová, s.r.o.
316 - Dodatek č.1 se Statutárním městem Havířov
315 - Dodatek č. 1 o pronájmu kancelářských prostor s firmou CEVYKO a.s.
314 - Dodání 1ks traktorového nosiče kontejnerů s firmou MITRENGA a.s.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

313 - Zprostředkování pojištění s firmou RESPECT a.s.
312 - Poskytování veterinárních služeb s fy NKveter s.r.o.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

311 - Koupě movitých věcí pro provozování sběrného dvora o koupě zabezpečovacího a kamerového systému a závor sběrného dvora s fy ELKOPLAST CZ s.r.o.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

310 - Koupě nákladního automobilu pro svoz KO s firmou A-TEC servis s.r.o.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

309 - Poskytování a úhrada zdravotní služby s RBP, zdravotní pojišťovnou
308 - Pronájem smuteční obřadní síně s Obcí Těrlicko
307 - Koupě 5ks kovových hákových kontejnerů s firmou ELKOPLAST CZ s.r.o.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

306 - Provedení projektové dokumentace rekonstrukce VO ul. Svážná, Havířov s firmou PTD Muchová s.r.o.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

305 - Provedení projektové dokumentace rekonstrukce VO ul. Orlovská, Havířov s firmou PTD Muchová s.r.o.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

304 - Výpůjčka části nemovité věci s firmou Green Logistics CZ s.r.o.
303 - Výpůjčka části nemovité věci s firmou Green Logistics CZ s.r.o.
302 - Rámcová kupní smlouva s firmou TROJEK a.s.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

301 - Úvěrová smlouva, Smlouva o zajišťovacím převodu vlastnického práva k movité věci a smlouva s výpůjčce s MONETA Leasing s.r.o.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

300 - Servisní činnost s firmou OZO Ostrava s.r.o.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

299 - Poskytování služeb v oblasti životního prostředí s firmou AZ ENVI s.r.o.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

298 - Pořízení 2ks mulčovacích sekaček s firmou Kubotamorava s.r.o.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

297 - Provádění a zajištění požární ochrany s firmou Požární a znalecká s.r.o.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

296 - Dodávka samojízdných sekaček se sběrem posečené trávy s firmou CHLEBIŠ s.r.o.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

295 - Dodatek č. 1 s firmou SEKO systém
294 - Dodatek č. 1 s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou
293 - Beach volejbal v Havířově se statutárním městem Havířov

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

292 - Pronájem platebních terminálů s firmou Worldline Czech Republic s.r.o.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

291 - Dodatek č. 6 s firmou UNIWASTE ECO s.r.o.
290 - Zřízení věcného břemene - služebnosti s firmou Havířovská teplárenská společnost, a.s.
289 - Zřízení věcného břemene s firmou VEOLIA Energie ČR a.s.
288 - Dodatek č. 24 - Nakládání s KO se statutárním městem Havířov
287 - Chytré a bezpečné křižovatky se statutárním městem Havířov

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

286 - Poskytování a úhrada zdravotní služby s VZP ČR

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

285 - Smlouva o poskytování právních služeb s Mgr. Ondřejem Bendou
284 - Nájem parkovací plochy s firmou Skatyl s.r.o.
283 - Dodávka pitné vody z vodovodu s firmou Mölnlycke Health Care ProceduraPak s.r.o.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

282 - Dodávka pitné vody z vodovodu s firmou Mölnlycke Health Care ProcedurePak s.r.o.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

281 - Veřejné provozování hudebních děl s firmou OSA-Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním z.s.
280 - Výpůjčka pozemků se statutárním městem Havířov
279 - Dodatek č. 1 ke smlouvě o dodávce tepelné energie s firmou Havířovská teplárenská společnost a.s.
278 - Oprava povrchu hřiště na ul. K.V.Raise, oprava povrchu hřiště na ul. Karvinská, Havířov - Město s firmou STRABAG

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

277 - Dodatek č. 5 Správa a provozování pohřebišť a krematorií se statutárním městem Havířov

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

276 - Dodatek č. 23 Svoz a likvidace odpadu se statutárním městem Havířov

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

275 - Dlouhodobý pronájem lahví na technické plyny s firmou Linde Gas a.s.
274 - Oprava kanceláře PÚ210 a PÚ 234 s firmou FKS s.r.o.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

273 - Zpracování osobních údajů v souvislosti s provozováním vodovodního řádu se statutárním městem Havířov
272 - Dodatek č. 2 "Komplexní údržba zeleně" se statutárním městem Havířov

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

271 - Dodatek č. 1 - Provedení opěrné zdi v areálu TSH s firmou VDS s.r.o.
270 - Zateplení 1.NP budovy DOPRAVA s firmou VDS s.r.o.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

269 - Dodatek č. 1 ke smlouvě - „Park sponzorů – 1. etapa” se statutárním městem Havířov

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

268 - Dodatek č. 28 se statutárním městem Havířov

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

267 - Užívání silnice pro zvláštní užívání se Správou silnic Moravskoslezského kraje, p.o.
266 - Sběr a likvidace odpadu s firmou Trafin Oil a.s.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

265 - Oprava vnitřních prostor 1. NP budovy DOPRAVA s firmou FKS s.r.o.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

264 - Vodovodní řad Dukla se statutárním městem Havířov

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

263 - Poskytnutí příspěvku z cíleného programu Antivirus s Úřadem práce ČR

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

262 - Nájem kopírovacího stroje s firmou SHARP CENTRUM OSTRAVA s.r.o.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

261 - Dodatek č. 21 ke smlouvě o provádění údržby, opravy a rekonstrukce SSZ se statutárním městem Havířov

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

260 - Rozšíření VO Nad Tratí , Dolní Suchá se statutárním městem Havířov

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

259 - Nakládání s odpady s firmou SUEZ CZ a.s.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

258 - Oprava vzduchotechniky budovy DOPRAVA s firmou VDS s.r.o.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

257 - Nakládání s odpady s firmou SUEZ CZ a.s.
256 - Přechod pro chodce u autobusové zastávky Životice se statutárním městem Havířov

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

255 - Dodatek č. 27 se statutárním městem Havířov

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

254 - Dodávka vody a odvádění odpadních vod kanalizací s SmVak Ostrava a.s.
253 - Dohoda o ukončení smlouvy o zajištění komplexní údržby ploch pro volný pohyb psů se statutárním městem Havířov
252 - Dodatek č. 4 zajištění slušného způsobu pohřbení se Statutárním městem Havířov

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

251 - Dodatek č. 1 Multifunkční hřiště Dolní Suchá se Statutárním městem Havířov

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

250 - Dodatek č. 1 Provedení PD rozšíření VO na ul. Dlouhá tř. s firmou Elektro - ing. Klíma s.r.o.
249 - Nákup vozidla 4x4 s vyměnitelnou nástavbou pro svoz VPK s firmou PARTNER-IPEX s.r.o.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

248 - Rámcová, kupní a nájemní smlouva s fy PRO-DOMA, SE

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

247 - Nákup vozidla VW Crafter skříň s firmou Karireal a.s.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

246 - Příkazní smlouva s p. Czernek Jan
245 - Dodání tepelné energie s firmou Havířovská teplárenská společnost a.s.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

244 - Dodatek ke smlouvě o dodávce vody s firmou SmVaK Ostrava a.s.
243 - Operativní leasing s firmou ŠkoFIN s.r.o.
242 - Smlouva o úvěru s Komerční bankou a.s.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

241 - Vodovodní řad DUKLA se statutárním městem Havířov

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

240 - Operativní leasing s firmou KARIREAL a.s.
239 - Park sponzorů - 1. etapa se statutárním městem Havířov

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

238 - Dlouhodobý pronájem WC a sanitární techniky s firmou JOHNNY SERVIS s.r.o.
237 - Dodatek č. 1 Provedení projektové dokumentace rozšíření VO na ul. Dlouhá tř. s firmou PTD Muchová s.r.o.
236 - Prodej reklamní plochy na sociální vůz s firmou KOMPAKT s.r.o.
235 - Dodatek č. 4 Provádění fyzické ostrahy s firmou SASB strážní a úklidová služba s.r.o.
234 - Zajištění komplexního pneuhospodářství s firmou PRO NORTH CZECH a.s.
233 - Multifunkční hřiště v lokalitě Havířov - Dolní Suchá s firmou Statutární město Havířov

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

232 - Dohledové zařízení pultu centralizované ochrany se statutárním městem Havířov - Městskou policií
231 - Dodatek č. 1 - Letní kino Havířov - Oprava pódia se statutárním městem Havířov

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

230 - Dodatek č. 1 - Chodník Na Pavlasůvce se statutárním městem Havířov

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

229 - SSZ ma křižovatce Dlouhá třída x Studentská x Okrajová v Havířově Podlesí se statutárním městem Havířov

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

228 - Technická výpomoc při provozování kanalizace a COV s firmou J2V services s.r.o.
227 - Rekonstrukce plynové kotelny na PS včetně teplovodního SRT systému v areálu TSH na ul. Karvinská 1461/66, Havířov Město s firmou HTS a.s.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

226 - SSZ na křižovatce ul. Dlouhá třída x Studentská x Okrajová v Havířově - Podlesí s firmou PATRIOT s.r.o.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

225 - Oprava hřiště na ul. Letní a ul. Národní třída, Havířov - Šumbark s firmou STRABAG a.s.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

224 - Poskytnutí služeb - výkon autorského a technického dozoru s firmou ing. arch. Martin Deák

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

223 - Pronájem oplocení a sanitární techniky s firmou JOHNNY SERVIS s.r.o.
222 - Pronájem oplocení s firmou JOHNNY SERVIS s.r.o.
221 - Nástavba objektu šaten v areálu TS Havířov - Karvinská 66 s firmou VDS s.r.o.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

220 - Provedení opěrné zdi parkoviště v areálu TSH s firmou VDS s.r.o.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

219 - Provedení PD rozšíření VO na ul. Dlouhá s firmou PTD Muchová s.r.o.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

218 - Provedení PD rozšíření VO na ul. Dělnická s firmou PTD Muchová

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

217 - Provedení projektové dokumentace rozšíření VO na ul. 17. listopadu s firmou PTD Muchová s.r.o.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

216 - Provedení projektové dokumentace rozšíření VO na ul. Na Fojtství, Havířov s firmou PTD Muchová s.r.o.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

215 - Provedení PD rozšíření VO na ul. U Stromovky s firmou PTD Muchová s.r.o.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

214 - Provedení PD rozíření VO na ul. Astronautů s firmou PTD Muchová s.r.o.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

213 - Dodání 1ks rotačních brans firmou MITRENGA a.s.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

212 - Dodávka 1ks kladívkového mulčovače s firmou MITRENGA a.s.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

211 - Nákup 3ks kovových hákových kontejnerů s firmou ELKOPLAST

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

210 - Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s firmou VEOLIA Energie ČR a.s.
209 - Realizace Chodník Na Pavlasůvce s firmou Statutární město Havířov

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

208 - Dodatek č. 3,4 s firmou ing. René Dudek
207 - Smlouva o smlouvě budoucí o pachtu a provozování vodního díla s firmou ing. Karel Kotula
206 - Nákup cementového zboží s firmou CEMEX CR s.r.o.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

205 - Dodatek č. 4 s firmou Statutární město Havířov

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

204 - Dodatek č. 20 s firmou Statutární město Havířov

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

203 - Dodatek č. 22 s firmou Statutární město Havířov

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

202 - Dodatek č. 26 s firmou Statutární město Havířov

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

201 - Dodatek č. s firmou Restaurace Radnice Havířov s.r.o.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

200 - Zajištění výdeje stravy s firmou Restaurace Radnice Havířov s.r.o.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

199 - Reklama na vozidlech s firmou Městská realitní agentura s.r.o.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

198 - Veřejné provozování hudebních děl s firmou OSA ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním z.s.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

197 - Poskytování služeb s firmou Mentor DATA s.r.o.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

196 - Reklamní služby s firmou Městské kulturní středisko Havířov
195 - Dodatek č . 3 s firmou SmVak Ostrava a.s.
194 - Dodatek č. 5 s firmou Uniwaste Eco s.r.o.
193 - Poradenské služby s firmou Ernst & Young, s.r.o.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

192 - Smlouva o reklamě "MISS RENETA" s firmou Klub přátel školy, Havířov - Prostřední Suchá, z.s.
191 - Smlouva o pronájmu kancelářských prostor s firmou CEVYKO a.s.
190 - Smlouva o shromažďování a předávání odpadů,odpadních vod, popř.jiných materiálů s firmou OZO Ostrava s.r.o.
189 - Dodatek č. 1 Personální managment s firmou VALET MT s.r.o.
188 - Dodatek č. 3 ke smlouvě o monitorování objektů s firmou QLine a.s.
187 - Vytvoření a správa webových stránek s firmou Petr Zavičák
186 - Oprava světelně řízeného přechodu pro chodce na ul. Chrpová v Havířově - Šumbarku s firmou PATRIOT

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

185 - Provedení projektové dokumentace rozšíření veřejného osvětlení na ul. Chrpová 2 v Havířově s fy PTD Muchová s.r.o.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

184 - Koupě vozidla 4x4t s hákovým nosičem a nástavbou pro ZÚ s firmou KOBIT s.r.o.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

183 - Pronájem oplocení a sanitární techniky s firmou JOHNNY SERVIS s.r.o.
182 - Pronájem reklamní plochy s firmou HTS a.s.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

181 - Smlouva o spolupráci při realizaci horkovodní přípojky a předávací stanice pro objekt TSH s firmou HTS a.s. a Veolia Energie ČR
180 - Doplnění VO na ul. Lísková v Havířově s firmou POHL cz, a.s., o.z. Opava

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

179 - Dodatek č. 2 - Nájem obřadních síní se statutárním městem Havířov

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

178 - Parkoviště na ul. Balzacova, Havířov Podlesí se statutárním městem Havířov

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

177 - Koupě vozidla Peugeot Boxer s firmou Auto Tichý s.r.o.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

176 - Smlouva o smlouvě budoucí o pachtu a provozování vodního díla - splaškové kanalizace s p. Pavlem Kolářem
175 - Rámcová smlouva o nájmu movitých věcí s firmou HR systém s.r.o.
174 - Studie aktuálního stavu kontejnerových stanovišť na území města Havířova za účelem zvýšení účinnosti primární separace se statutárním městem Havířov

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

173 - Odkanalizování části města Havířova - doplnění stokové sítě se statutárním městem Havířov

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

172 - Provádění služeb a prací na vyhrazených technických zařízeních včetně oprav na vodovodním řadu v objektech TSH a.s. s fy Lubomír Pluta

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

171 - Provedení projektové dokumentace rozšíření veřejného osvětlení na ul. Chrpová v Havířově s fy PTD Muchová s.r.o.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

170 - Pronájem oplocení, WC a sanitární techniky s fy JOHNNY SERVIS s.r.o.
169 - Rámcová smlouva o službách elektronických komunikací s fy T-mobile Czech Republic a.s.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

168 - Smlouva o dílo a o výkonu autorského dozoru s firmou PK SSZ Obrdlík

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

167 - Dodatek ke smlouvě o dodávce vody z vodovodu a odvádění odpadních vod kanalizací s firmou SmVaK Ostrava a.s.
166 - Příprava a realizace akce "Den Technických služeb" s paní Ivetou Kočí Palkovskou

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

165 - Dodání Traktoru Zetor Proxima se sekačkou, radlicí a sypačem s fy AGROMIT s.r.o.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

164 - Smlouva o výpůjčce 4 ks prodejních dřevěných domků se statutárním městem Havířov
163 - Reklama na sloupech veřejného osvětlení v majetku města Havířova s fy SeePOINT s.r.o.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

162 - Dodávka odpadových nádob s firmou Kricner s.r.o.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

161 - Oprava asfaltové plochy u Garáží G2, Na Nábřeží, Havířov Město s firmou Stavební bytové družstvo Havířov

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

160 - Nájem parkovací plochy s firmou SKATYL s.r.o.
159 - Pronájem oplocení s firmou JOHNNY SERVIS s.r.o.
158 - Pronájem oplocení a WC s firmou JOHNNY SERVIS s.r.o.
157 - Zpracování PD na technologii zřízení SSZ na křižovatce ul. Dlouhá třída x Okrajová v Havířově Podlesí s fy PK SSZ Obrdlík

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

156 - Osobní ochranné pracovní pomůcky s fy CANIS PLUS s.r.o.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

155 - Elektrorevize a drobné porevizní opravy s fy Zdeněk Mičulka

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

154 - Poskytování služeb dohledového zařízení pultu centralizované ochrany se statutárním městem Havířov - Městská policie
153 - Společné zadávání veřejné zakázky se statutárním městem Havířov
152 - Parkoviště ul. Šrámkova, Havířov-Podlesí se statutárním městem Havířov
151 - Servis zdvihacích zařízení s fy Miroslav Jehlička - ROVEX
150 - Servisní služby na záložním systému elektrické energie s fy UPS Technology s.r.o.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

149 - Provedení projektové dokumentace rozšíření VO a nasvětlení přechodu pro chodce na ul. 17.listopadu v Havířově s fy Elektro-ing. Klíma s.r.o.
148 - Smlouva o operativním leasingu s firmou Škofin s.r.o.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

147 - Licence k užití programového vybavení na správu daní DAŇOVÁ KANCELÁŘ s firmou ATLAS consulting s.r.o.
146 - Licenční smlouva o o veřejném provozování s firmou OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním z.s.
145 - Licenční smlouva a smlouva o Maintenance s firmou Asseco Solutions, a.s.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

144 - Pronájem reklamní plochy na vozidlech s firmou MRA s.r.o.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

143 - Zajištění dodávky stravy a souvisejících služeb s firmou ZÁMEK Havířov s.r.o.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

142 - Kupní smlouva s firmou Ridera Bohemia a.s.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

141 - Dodatek č. 1 s fy Společenství vlastníků Ladova 292/5
140 - Servisní smlouva s fy Finiš Ostrava-klimatizace s.r.o.
139 - Parkovací objekt pro nákladní vozy s firmou VDS s.r.o.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

138 - Pasportizace budov v areálu TSH s firmou Kotásek-Projekty s.r.o.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

137 - Dodání 1ks vysokotlakového čističe stroje typ Karcher s firmou D&V technika s.r.o.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

136 - SSZ přechodu pro chodce na silnice I/11 v Havířově na ul. Těšínská s firmou Patriot s.r.o.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

135 - Realizace rekonstrukce VO na silnici I/11 v Havířově na ul. Těšínské s firmou Patriot s.r.o.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

134 - Dodávka osobního automobilu s firmou Karireal a.s.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

133 - Zimní údržba 2018-2019 s firmou Havířovská stavební s.r.o.
132 - Dodání vozidla AVIA + nosič kontejnerů Fornal+sypač s firmou Hagemann a.s.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

131 - Pronájem oplocení, WC a sanitární techniky s firmou Johnny servis s.r.o.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

130 - Dodávka posypové soli s firmou Zogal Union s.r.o.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

129 - Odběr odpadů s firmou SUEZ Využití zdrojů a.s.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

128 - Smlouva o dočasném odběru el. energie s firmou Zlatý déšť a.s.
127 - Smlouva o součinnosti týkající se poskytnutí plochy v hale na ul. Karvinská 66 se Statutárním městem Havířov
126 - Nákup zboží s firmou JANČA V.M. s.r.o.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

125 - Darovací smlouva s Nadačním fondem TEPLO NA DLANI

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

124 - SSZ ul. Těšínská - přechod pro chodce se Statutárním městem Havířov
123 - Pronájem parkovací plochy s firmou SKATYL s.r.o.
122 - Parkoviště za bytovým věžovým domem se Statutárním městem Havířov
121 - Oprava povrchu chodníku Ladova 5, Havířov se Společenstvím vlastníků Ladova 292/5, Havířov

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

120 - Smlouva o smlouvě budoucí o pachtu vodního díla s firmou MEROPS s.r.o.
119 - Dodávka a instalace zařízení GPS s firmou ECHOTON
118 - Smlouva o provedení reklamy ZELENÁ MĚSTA s Městským kulturním střediskem Havířov
117 - Oprava parkovacího stání na ul. Dělnická s RNDr.Hladíkem

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

116 - Kupní smlouva na vozidlo MULTICAR s firmou A-TEC servis s.r.o.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

115 - Nákup stroje s firmou Wacker Neuson s.r.o.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

114 - Nákup nákladního vozidla MAN s hákovým nosičem kontejnerů a 5ks kontejnerů s firmou FORNAL trading s.r.o.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

113 - Nájem nové smuteční síně se Statutárním městem Havířov
112 - Reklamní služby s firmou Okresní hospodářská komora
111 - Auditorská činnost s firmou HDM AUDIT

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

110 - Poskytování služeb dopravy s firmou Charita Opava

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

109 - Dodávka doplňků CODEXIS a aktualizace s firmou ATLAS Consulting
108 - Smlouva o smlouvě budoucí - dodávka a odběr BRO s firmou Organic Technology s.r.o.
107 - Smlouva o provedení reklamy a propagace s firmou AQUATEST a.s.
106 - Smlouva o zpracování osobních údajů s firmou SASB strážní s.r.o.
105 - Smlouva o zpracování osobních údajů se Statutárním městem Havířov
104 - Odborná praxe s firmou Střední škola technických oborů Havířov Šumbark
103 - Auditorská činnost s firmou AUDIT PROFESIONAL s.r.o.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

102 - Nákup substrátu s firmou ABEX Substráty a.s.
101 - Analýza a implementace systému ochrany osobních údajů a dat a jejich údržba s firmou Pretishop s.r.o.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

100 - Provedení vodorovného dopravního značení na silnicích ve městě Havířov a prodej materiálu na VDZ s firmou MAT-SLOVAKIA s.r.o.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

99 - Oprava příjezdové komunikace, pokládka dlažby, zřízení jímky vody s firmou František Sasyn
98 - Nákup sekačky se sběrem s předním žacím ústrojím s firmou ITTEC s.r.o.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

97 - Nákup zboží dle specifikace s firmou CEMEX Cement s.r.o.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

96 - Provedení projektové dokumentace rozšíření VO na ulici Dlouhá třída, Havířov - Město s firmou Elektro - ing. Klíma s.r.o.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

95 - Provedení projektové dokumentace rozšíření VO na ulici Tichá, Havířov - Město s firmou Elektro - ing. Klíma s.r.o.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

94 - Provedení projektové dokumentace rozšíření VO na ulici Nový Svět, Havířov - Prostřední Suchá s firmou Elektro - ing. Klíma s.r.o.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

93 - Provedení projektové dokumentace návrh nového odběrného místa RVO, nový rozvod VO a jeho napojení na stávající soustavu VO na ul. U Letního kina, Havířov Město s firmou Elektro - ing. Klíma s.r.o.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

92 - Dodávka vozidla FORD Ranger s firmou Auto Tichý s.r.o.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

91 - Pronájem plochy na vozidlech k umístění vizuální grafické reklamy s firmou Městská realitní agentura s.r.o.
90 - Darovací smlouva s firmou Mars Czech s.r.o.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

89 - Smlouva o poskytování reklamních služeb s firmou Městské kulturní středisko Havířov
88 - Provedení posuzování dokumentace systému managmentu kvality, recertifikačního auditu a následných dozorových auditů s firmou BEST QUALITY s.r.o.
87 - Provedení projektové dokumentace rozšíření veřejného osvětlení na ulici Hraniční, Havířov - Podlesí s firmou Elektro - ing. Klíma s.r.o.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

86 - Nájem kopírovacího přístroje s firmou SEKO system s.r.o.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

85 - Dodávka kontejnerů pro svoz biologicky rozložitelného odpadu s firmou IQ INDUSTRIAL Solutions, s.r.o.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

84 - Dodávka užitkového vozidla Ford Transit Kombi s firmou Auto Kora top s.r.o.
83 - Dlouhodobý pronájem lahví s firmou Linde Gas a.s.
82 - Dodávka posypové soli s firmou Zogal Union s.r.o.
81 - Komplexní zpracování PD a zajištění inženýrské činnosti na akci"Nástavba objektu šaten v areálu TS Havířov a.s." s firmou ing. arch.Martin Deák

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

80 - Dodání traktorového nosiče kontejnerů PORTÝR 5 s firmou MITRENGA a.s.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

79 - Nájem sloupů veřejného osvětlení k provozování reklamní činnosti s firmou SeePOINT družstvo
78 - Smlouva o smlouvě budoucí o pachtu a provozování vodního díla s p. Tomášem Kovalčíkem
77 - Kupní smlouva na koupi nového vozu FORD Transit s firmou AUTO IN s.r.o.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

76 - Realizace rekonstrukce světelného signalizačního zařízení ulic Národní třída x 17.listopadu x Na Nábřeží s firmou PATRIOT s.r.o.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

75 - Realizace rekonstrukce veřejného osvětlení včetně stavebních úprav ul.Národní třída x 17.listopadu x Na Nábřeží s firmou PATRIOT s.r.o.
74 - Provedení PD rekonstrukce a rozšíření veřejného osvětlení na ul. Lidická, Polní, Řadová, Učňovská, Růžová, Jarošova a Zahradní, Havířov - Šumbark s firmou Elektro - ing. Klíma s.r.o.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

73 - Realizace rekonstrukce světelného signalizačního zařízení ulic Národní třída x 17.listopadu x Na Nábřeží se statutárním městem Havířov
72 - Společné zadávání veřejné zakázky se statutárním městem Havířov
71 - Rámcová smlouva o zajištění slušného způsobu pohřbení se statutárním městem Havířov
70 - Provedení reklamy konference Zelená města - města budoucnosti s firmou Městské kulturní středisko Havířov
69 - Bezvýkopová oprava kanalizační přípojky bytového domu ul. Jurije Gagarina 1501/11 v Havířově Podlesí se Společenstvím vlastníků Jurije Gagarina 1501, Havířov Podlesí
68 - Poskytování právních služeb s firmou Mgr. Romana Mrózková

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

67 - Realizace rekonstrukce světelného signalizačního zařízení ulic Národní třída x 17.listopadu x Na Nábřeží se statutárním městem Havířov
66 - Dodávka 1ks vozidla MULTICAR M27C 4x4 s firmou A-TECservis s.r.o.
65 - Oprava sedlové střechy s firmou VDS s.r.o.
64 - Programové vybavení Manažer datových schránek s firmou ATLAS consulting s.r.o.
63 - Odpad ke kompostování s firmou CREATIVE WORK s.r.o.
62 - Dodávka nákladního automobilu MAN TGM s ramenovým nosičem kontejnerů s firmou FORNAL trading s.r.o.
61 - Dodávka 15ks vanových kontejnerů 5m3, Atyp s firmou Meva-Ostrava s.r.o.
60 - Dodávka vysokotlakého stříkacího stroje, typ GRACO LINELAZER V 5900 STANDARD s firmou Pavel Ščotka - GRACOS Ostrava
59 - provádění komplexní údržby veřejné zeleně se statutárním městem Havířov
58 - činnosti při údržbě zeleně s firmou Zámecký dvůr s.r.o.
57 - provedení projektové dokumentace rozšíření veřejného osvětlení na ul. Nad Tratí, Havířov - Dolní Suchá s firmou Elektro - ing. Klíma s.r.o.
56 - provedení projektové dokumentace rozšíření veřejného osvětlení na ul. Podlesní, Havířov - Dolní Suchá s firmou Elektro - ing. Klíma s.r.o.
55 - provedení projektové dokumentace rozšíření veřejného osvětlení na ul. Sadová, Havířov - Město s firmou Elektro - ing. Klíma s.r.o.
54 - provedení projektové dokumentace rozšíření veřejného osvětlení na ul. U Skleníků, Havířov - Prostřední Suchá s firmou Elektro - ing. Klíma s.r.o.
53 - provedení projektové dokumentace rozšíření veřejného osvětlení na ul. Lípová, Havířov - Město s firmou Elektro - Ing. Klíma s.r.o.
52 - Prodej vykružovací pily na poklopy IKA SP - V/300B s firmou MANEK stavební stroje spol.s r.o.
51 - Dodávka 1ks zařízení pro kamerový monitoring kanalizačních řádů a přípojek s firmou IBOS a.s.
50 - Stavební opravy WC muži a ženy v 1.NP budovy v areálu Karvinská 63 s firmou FKS s.r.o.
49 - Stavební opravy šatny a koupelny v 1.NP budovy v areálu Karvinská 63 s firmou FKS s.r.o.
48 - Nákup a prodej strojního zařízení pro úpravu a údržbu zeleně s firmou ITTEC s.r.o