Spojovatelka +420 596 802 601 tsh@tsh.cz

Uzavřené smlouvy

176 - Smlouva o smlouvě budoucí o pachtu a provozování vodního díla - splaškové kanalizace s p. Pavlem Kolářem
175 - Rámcová smlouva o nájmu movitých věcí s firmou HR systém s.r.o.
174 - Studie aktuálního stavu kontejnerových stanovišť na území města Havířova za účelem zvýšení účinnosti primární separace se statutárním městem Havířov

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

173 - Odkanalizování části města Havířova - doplnění stokové sítě se statutárním městem Havířov

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

172 - Provádění služeb a prací na vyhrazených technických zařízeních včetně oprav na vodovodním řadu v objektech TSH a.s. s fy Lubomír Pluta

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

171 - Provedení projektové dokumentace rozšíření veřejného osvětlení na ul. Chrpová v Havířově s fy PTD Muchová s.r.o.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

170 - Pronájem oplocení, WC a sanitární techniky s fy JOHNNY SERVIS s.r.o.
169 - Rámcová smlouva o službách elektronických komunikací s fy T-mobile Czech Republic a.s.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

168 - Smlouva o dílo a o výkonu autorského dozoru s firmou PK SSZ Obrdlík

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

167 - Dodatek ke smlouvě o dodávce vody z vodovodu a odvádění odpadních vod kanalizací s firmou SmVaK Ostrava a.s.
166 - Příprava a realizace akce "Den Technických služeb" s paní Ivetou Kočí Palkovskou

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

165 - Dodání Traktoru Zetor Proxima se sekačkou, radlicí a sypačem s fy AGROMIT s.r.o.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

164 - Smlouva o výpůjčce 4 ks prodejních dřevěných domků se statutárním městem Havířov
163 - Reklama na sloupech veřejného osvětlení v majetku města Havířova s fy SeePOINT s.r.o.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

162 - Dodávka odpadových nádob s firmou Kricner s.r.o.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

161 - Oprava asfaltové plochy u Garáží G2, Na Nábřeží, Havířov Město s firmou Stavební bytové družstvo Havířov

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

160 - Nájem parkovací plochy s firmou SKATYL s.r.o.
159 - Pronájem oplocení s firmou JOHNNY SERVIS s.r.o.
158 - Pronájem oplocení a WC s firmou JOHNNY SERVIS s.r.o.
157 - Zpracování PD na technologii zřízení SSZ na křižovatce ul. Dlouhá třída x Okrajová v Havířově Podlesí s fy PK SSZ Obrdlík

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

156 - Osobní ochranné pracovní pomůcky s fy CANIS PLUS s.r.o.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

155 - Elektrorevize a drobné porevizní opravy s fy Zdeněk Mičulka

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

154 - Poskytování služeb dohledového zařízení pultu centralizované ochrany se statutárním městem Havířov - Městská policie
153 - Společné zadávání veřejné zakázky se statutárním městem Havířov
152 - Parkoviště ul. Šrámkova, Havířov-Podlesí se statutárním městem Havířov
151 - Servis zdvihacích zařízení s fy Miroslav Jehlička - ROVEX
150 - Servisní služby na záložním systému elektrické energie s fy UPS Technology s.r.o.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

149 - Provedení projektové dokumentace rozšíření VO a nasvětlení přechodu pro chodce na ul. 17.listopadu v Havířově s fy Elektro-ing. Klíma s.r.o.
148 - Smlouva o operativním leasingu s firmou Škofin s.r.o.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

147 - Licence k užití programového vybavení na správu daní DAŇOVÁ KANCELÁŘ s firmou ATLAS consulting s.r.o.
146 - Licenční smlouva o o veřejném provozování s firmou OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním z.s.
145 - Licenční smlouva a smlouva o Maintenance s firmou Asseco Solutions, a.s.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

144 - Pronájem reklamní plochy na vozidlech s firmou MRA s.r.o.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

143 - Zajištění dodávky stravy a souvisejících služeb s firmou ZÁMEK Havířov s.r.o.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

142 - Kupní smlouva s firmou Ridera Bohemia a.s.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

141 - Dodatek č. 1 s fy Společenství vlastníků Ladova 292/5
140 - Servisní smlouva s fy Finiš Ostrava-klimatizace s.r.o.
139 - Parkovací objekt pro nákladní vozy s firmou VDS s.r.o.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

138 - Pasportizace budov v areálu TSH s firmou Kotásek-Projekty s.r.o.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

137 - Dodání 1ks vysokotlakového čističe stroje typ Karcher s firmou D&V technika s.r.o.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

136 - SSZ přechodu pro chodce na silnice I/11 v Havířově na ul. Těšínská s firmou Patriot s.r.o.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

135 - Realizace rekonstrukce VO na silnici I/11 v Havířově na ul. Těšínské s firmou Patriot s.r.o.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

134 - Dodávka osobního automobilu s firmou Karireal a.s.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

133 - Zimní údržba 2018-2019 s firmou Havířovská stavební s.r.o.
132 - Dodání vozidla AVIA + nosič kontejnerů Fornal+sypač s firmou Hagemann a.s.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

131 - Pronájem oplocení, WC a sanitární techniky s firmou Johnny servis s.r.o.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

130 - Dodávka posypové soli s firmou Zogal Union s.r.o.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

129 - Odběr odpadů s firmou SUEZ Využití zdrojů a.s.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

128 - Smlouva o dočasném odběru el. energie s firmou Zlatý déšť a.s.
127 - Smlouva o součinnosti týkající se poskytnutí plochy v hale na ul. Karvinská 66 se Statutárním městem Havířov
126 - Nákup zboží s firmou JANČA V.M. s.r.o.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

125 - Darovací smlouva s Nadačním fondem TEPLO NA DLANI

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

124 - SSZ ul. Těšínská - přechod pro chodce se Statutárním městem Havířov
123 - Pronájem parkovací plochy s firmou SKATYL s.r.o.
122 - Parkoviště za bytovým věžovým domem se Statutárním městem Havířov
121 - Oprava povrchu chodníku Ladova 5, Havířov se Společenstvím vlastníků Ladova 292/5, Havířov

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

120 - Smlouva o smlouvě budoucí o pachtu vodního díla s firmou MEROPS s.r.o.
119 - Dodávka a instalace zařízení GPS s firmou ECHOTON
118 - Smlouva o provedení reklamy ZELENÁ MĚSTA s Městským kulturním střediskem Havířov
117 - Oprava parkovacího stání na ul. Dělnická s RNDr.Hladíkem

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

116 - Kupní smlouva na vozidlo MULTICAR s firmou A-TEC servis s.r.o.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

115 - Nákup stroje s firmou Wacker Neuson s.r.o.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

114 - Nákup nákladního vozidla MAN s hákovým nosičem kontejnerů a 5ks kontejnerů s firmou FORNAL trading s.r.o.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

113 - Nájem nové smuteční síně se Statutárním městem Havířov
112 - Reklamní služby s firmou Okresní hospodářská komora
111 - Auditorská činnost s firmou HDM AUDIT

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

110 - Poskytování služeb dopravy s firmou Charita Opava

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

109 - Dodávka doplňků CODEXIS a aktualizace s firmou ATLAS Consulting
108 - Smlouva o smlouvě budoucí - dodávka a odběr BRO s firmou Organic Technology s.r.o.
107 - Smlouva o provedení reklamy a propagace s firmou AQUATEST a.s.
106 - Smlouva o zpracování osobních údajů s firmou SASB strážní s.r.o.
105 - Smlouva o zpracování osobních údajů se Statutárním městem Havířov
104 - Odborná praxe s firmou Střední škola technických oborů Havířov Šumbark
103 - Auditorská činnost s firmou AUDIT PROFESIONAL s.r.o.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

102 - Nákup substrátu s firmou ABEX Substráty a.s.
101 - Analýza a implementace systému ochrany osobních údajů a dat a jejich údržba s firmou Pretishop s.r.o.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

100 - Provedení vodorovného dopravního značení na silnicích ve městě Havířov a prodej materiálu na VDZ s firmou MAT-SLOVAKIA s.r.o.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

99 - Oprava příjezdové komunikace, pokládka dlažby, zřízení jímky vody s firmou František Sasyn
98 - Nákup sekačky se sběrem s předním žacím ústrojím s firmou ITTEC s.r.o.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

97 - Nákup zboží dle specifikace s firmou CEMEX Cement s.r.o.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

96 - Provedení projektové dokumentace rozšíření VO na ulici Dlouhá třída, Havířov - Město s firmou Elektro - ing. Klíma s.r.o.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

95 - Provedení projektové dokumentace rozšíření VO na ulici Tichá, Havířov - Město s firmou Elektro - ing. Klíma s.r.o.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

94 - Provedení projektové dokumentace rozšíření VO na ulici Nový Svět, Havířov - Prostřední Suchá s firmou Elektro - ing. Klíma s.r.o.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

93 - Provedení projektové dokumentace návrh nového odběrného místa RVO, nový rozvod VO a jeho napojení na stávající soustavu VO na ul. U Letního kina, Havířov Město s firmou Elektro - ing. Klíma s.r.o.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

92 - Dodávka vozidla FORD Ranger s firmou Auto Tichý s.r.o.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

91 - Pronájem plochy na vozidlech k umístění vizuální grafické reklamy s firmou Městská realitní agentura s.r.o.
90 - Darovací smlouva s firmou Mars Czech s.r.o.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

89 - Smlouva o poskytování reklamních služeb s firmou Městské kulturní středisko Havířov
88 - Provedení posuzování dokumentace systému managmentu kvality, recertifikačního auditu a následných dozorových auditů s firmou BEST QUALITY s.r.o.
87 - Provedení projektové dokumentace rozšíření veřejného osvětlení na ulici Hraniční, Havířov - Podlesí s firmou Elektro - ing. Klíma s.r.o.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

86 - Nájem kopírovacího přístroje s firmou SEKO system s.r.o.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

85 - Dodávka kontejnerů pro svoz biologicky rozložitelného odpadu s firmou IQ INDUSTRIAL Solutions, s.r.o.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

84 - Dodávka užitkového vozidla Ford Transit Kombi s firmou Auto Kora top s.r.o.
83 - Dlouhodobý pronájem lahví s firmou Linde Gas a.s.
82 - Dodávka posypové soli s firmou Zogal Union s.r.o.
81 - Komplexní zpracování PD a zajištění inženýrské činnosti na akci"Nástavba objektu šaten v areálu TS Havířov a.s." s firmou ing. arch.Martin Deák

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

80 - Dodání traktorového nosiče kontejnerů PORTÝR 5 s firmou MITRENGA a.s.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

79 - Nájem sloupů veřejného osvětlení k provozování reklamní činnosti s firmou SeePOINT družstvo
78 - Smlouva o smlouvě budoucí o pachtu a provozování vodního díla s p. Tomášem Kovalčíkem
77 - Kupní smlouva na koupi nového vozu FORD Transit s firmou AUTO IN s.r.o.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

76 - Realizace rekonstrukce světelného signalizačního zařízení ulic Národní třída x 17.listopadu x Na Nábřeží s firmou PATRIOT s.r.o.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

75 - Realizace rekonstrukce veřejného osvětlení včetně stavebních úprav ul.Národní třída x 17.listopadu x Na Nábřeží s firmou PATRIOT s.r.o.
74 - Provedení PD rekonstrukce a rozšíření veřejného osvětlení na ul. Lidická, Polní, Řadová, Učňovská, Růžová, Jarošova a Zahradní, Havířov - Šumbark s firmou Elektro - ing. Klíma s.r.o.

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

73 - Realizace rekonstrukce světelného signalizačního zařízení ulic Národní třída x 17.listopadu x Na Nábřeží se statutárním městem Havířov
72 - Společné zadávání veřejné zakázky se statutárním městem Havířov
71 - Rámcová smlouva o zajištění slušného způsobu pohřbení se statutárním městem Havířov
70 - Provedení reklamy konference Zelená města - města budoucnosti s firmou Městské kulturní středisko Havířov
69 - Bezvýkopová oprava kanalizační přípojky bytového domu ul. Jurije Gagarina 1501/11 v Havířově Podlesí se Společenstvím vlastníků Jurije Gagarina 1501, Havířov Podlesí
68 - Poskytování právních služeb s firmou Mgr. Romana Mrózková

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv zde.

67 - Realizace rekonstrukce světelného signalizačního zařízení ulic Národní třída x 17.listopadu x Na Nábřeží se statutárním městem Havířov
66 - Dodávka 1ks vozidla MULTICAR M27C 4x4 s firmou A-TECservis s.r.o.
65 - Oprava sedlové střechy s firmou VDS s.r.o.
64 - Programové vybavení Manažer datových schránek s firmou ATLAS consulting s.r.o.
63 - Odpad ke kompostování s firmou CREATIVE WORK s.r.o.
62 - Dodávka nákladního automobilu MAN TGM s ramenovým nosičem kontejnerů s firmou FORNAL trading s.r.o.
61 - Dodávka 15ks vanových kontejnerů 5m3, Atyp s firmou Meva-Ostrava s.r.o.
60 - Dodávka vysokotlakého stříkacího stroje, typ GRACO LINELAZER V 5900 STANDARD s firmou Pavel Ščotka - GRACOS Ostrava
59 - provádění komplexní údržby veřejné zeleně se statutárním městem Havířov
58 - činnosti při údržbě zeleně s firmou Zámecký dvůr s.r.o.
57 - provedení projektové dokumentace rozšíření veřejného osvětlení na ul. Nad Tratí, Havířov - Dolní Suchá s firmou Elektro - ing. Klíma s.r.o.
56 - provedení projektové dokumentace rozšíření veřejného osvětlení na ul. Podlesní, Havířov - Dolní Suchá s firmou Elektro - ing. Klíma s.r.o.
55 - provedení projektové dokumentace rozšíření veřejného osvětlení na ul. Sadová, Havířov - Město s firmou Elektro - ing. Klíma s.r.o.
54 - provedení projektové dokumentace rozšíření veřejného osvětlení na ul. U Skleníků, Havířov - Prostřední Suchá s firmou Elektro - ing. Klíma s.r.o.
53 - provedení projektové dokumentace rozšíření veřejného osvětlení na ul. Lípová, Havířov - Město s firmou Elektro - Ing. Klíma s.r.o.
52 - Prodej vykružovací pily na poklopy IKA SP - V/300B s firmou MANEK stavební stroje spol.s r.o.
51 - Dodávka 1ks zařízení pro kamerový monitoring kanalizačních řádů a přípojek s firmou IBOS a.s.
50 - Stavební opravy WC muži a ženy v 1.NP budovy v areálu Karvinská 63 s firmou FKS s.r.o.
49 - Stavební opravy šatny a koupelny v 1.NP budovy v areálu Karvinská 63 s firmou FKS s.r.o.
48 - Nákup a prodej strojního zařízení pro úpravu a údržbu zeleně s firmou ITTEC s.r.o