Spojovatelka +420 596 802 601 tsh@tsh.cz

Aktuální výběrová řízení

VZMR č. 11/2019 „Posypová sůl pro zimní údržbu“

Vyhlášení 23.08.2019

Společnost Technické služby Havířov a.s. vypsala veřejnou hospodářskou soutěž pro veřejnou zakázku malého rozsahu (VZMR), dodávku zboží resp. komodity „Posypová sůl pro zimní údržbu“. Zájemcům o předložení nabídky na dodávku poptávané komodity předkládáme zadávací dokumentaci pro vypracování a předložení nabídek pro VZMR č. 11/2019. Soutěžní lhůta předložení nabídek končí dnem 10.9.2019 do 10,00 hod. Otevírání obálek proběhne dne 10.9.2019 v 10,15 hod. Případné dotazy budou zodpovězeny právníkem společnosti Mgr. Jakubem Starkem, telefonní č. 596 802 614, nebo mobil 776 119 269. 

VZ č. 10/2019 „Vozidlo 4x4 – hákový nosič a nástavba pro ZÚ“

Vyhlášení 12.08.2019

Veřejná zakázka v zjednodušeném podlimitním řízení

VZ č. 10/2019 „Vozidlo 4x4 – hákový nosič a nástavba pro ZÚ“

 

       

 

        Společnost Technické služby Havířov a.s. vyhlašuje zadávací řízení, o nejvhodnější nabídku pro dodávku „Vozidlo 4x4 – hákový nosič a nástavba pro ZÚ“. Jedná se o zadávací řízení v zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ).  

       Zájemcům o účast v tomto zadávacím řízení předkládáme zadávací dokumentaci pro vypracování a předložení nabídek ve veřejné soutěži, veřejná zakázka č. 10/2019 včetně přílohy č.1 k vyplnění. Celá zadávací dokumentace je zveřejněna a připravena ke stažení pro potenciální uchazeče na profilu zadavatele, na portálu www.e-zakazky.cz.

Přímý odkaz na kompletní zadávací dokumentaci je:

 

https://www.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/1b8631da-cf36-4ae0-8ac8-7109c60f5758

 

 

Soutěžní lhůta předložení nabídek končí dnem 2.9.2019 do 10:00 hod. Veškeré informace k soutěži jsou uvedeny v zadávacích podmínkách. Případné dotazy k provedení zadávacího řízení musí být zaslány pouze elektronickou formou přes profil zadavatele, stejně jako nabídka sama, viz informace v zadávací dokumentaci.