Spojovatelka +420 596 802 601 tsh@tsh.cz

Aktuální výběrová řízení

VZ č.6/2022 - Dodávka nákladního vozidla s hydraulickou rukou a hákovým nosičem kontejnerů

Vyhlášení 04.11.2022

  Společnost Technické služby Havířov a.s. vyhlašuje zadávací řízení o nejvhodnější nabídku pro dodávku nákladního vozidla s hydraulickou rukou a hákovým nosičem kontejnerů. Jedná se o zadávací řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZoZVZ).  

       Zájemcům o účast v tomto zadávacím řízení předkládáme zadávací dokumentaci pro vypracování a předložení nabídek ve veřejné soutěži, která je celá, včetně příloh, zveřejněna a připravena ke stažení pro potenciální uchazeče na profilu zadavatele, na portálu www.e-zakazky.cz.

 

Přímý odkaz na kompletní zadávací dokumentaci je:

https://www.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/1b8631da-cf36-4ae0-8ac8-7109c60f5758/zakazka/P22V00000004

 

Soutěžní lhůta předložení nabídek končí dne 25.11.2022 v 9.00 hod. Veškeré informace k soutěži jsou uvedeny v zadávací dokumentaci. Případné dotazy k provedení zadávacího řízení musí být zaslány pouze elektronickou formou přes profil zadavatele, stejně jako nabídka sama, viz informace v zadávací dokumentaci.