Spojovatelka +420 596 802 601 tsh@tsh.cz

Aktuální výběrová řízení

VZMR č. 3/2024 – Dodávka malotraktoru s příslušenstvím

Vyhlášení 15.03.2024

Společnost Technické služby Havířov a.s. vyhlašuje zadávací řízení o nejvhodnější nabídku pro dodávku malotraktoru s příslušenstvím. Jedná se o zadávací řízení, které není vypsáno dle zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek.

Zájemcům o účast v tomto zadávacím řízení předkládáme zadávací dokumentaci pro vypracování a předložení nabídek ve veřejné soutěži včetně příloh k vyplnění.

Soutěžní lhůta předložení nabídek končí dnem 2.4.2024 v 9:30 hod. Veškeré informace k soutěži jsou uvedeny v zadávací dokumentaci. Případné dotazy k provedení zadávacího řízení budou uchazeči zasílat e-mailem na adresu tsh@tsh.cz.

VZ č. 2/2024 – Dodávka nákladního automobilu pro svoz komunálního odpadu

Vyhlášení 13.03.2024

Společnost Technické služby Havířov a.s. vyhlašuje zadávací řízení o nejvhodnější nabídku pro dodávku nákladního automobilu pro svoz komunálního odpadu. Jedná se o zadávací řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZoZVZ).  

       Zájemcům o účast v tomto zadávacím řízení předkládáme zadávací dokumentaci pro vypracování a předložení nabídek ve veřejné soutěži, která je celá, včetně příloh, zveřejněna a připravena ke stažení pro potenciální uchazeče na profilu zadavatele, na portálu www.e-zakazky.cz.

Přímý odkaz na kompletní zadávací dokumentaci je:

https://www.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/1b8631da-cf36-4ae0-8ac8-7109c60f5758/zakazka/P24V00000003

Soutěžní lhůta předložení nabídek končí dne 2.4.2024 v 9:00 hod. Veškeré informace k soutěži jsou uvedeny v zadávací dokumentaci. Případné dotazy k provedení zadávacího řízení musí být zaslány pouze elektronickou formou přes profil zadavatele, stejně jako nabídka sama, viz informace v zadávací dokumentaci.

VZ č. 1/2024 – Dodávka nákladního vozidla 4x4 s třístranným sklápěčem a výbavou pro zimní údržbu komunikací

Vyhlášení 02.02.2024

Společnost Technické služby Havířov a.s. vyhlašuje zadávací řízení o nejvhodnější nabídku pro dodávku nákladního vozidla 4x4 s třístranným sklápěčem a výbavou pro zimní údržbu komunikací. Jedná se o zadávací řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZoZVZ).  

Zájemcům o účast v tomto zadávacím řízení předkládáme zadávací dokumentaci pro vypracování a předložení nabídek ve veřejné soutěži, která je celá, včetně příloh, zveřejněna a připravena ke stažení pro potenciální uchazeče na profilu zadavatele, na portálu www.e-zakazky.cz.

Přímý odkaz na kompletní zadávací dokumentaci je:

https://www.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/1b8631da-cf36-4ae0-8ac8-7109c60f5758/zakazka/P24V00000001

Soutěžní lhůta předložení nabídek končí dne 20.2.2024 v 09:00 hod. Veškeré informace k soutěži jsou uvedeny v zadávací dokumentaci. Případné dotazy k provedení zadávacího řízení musí být zaslány pouze elektronickou formou přes profil zadavatele, stejně jako nabídka sama, viz informace v zadávací dokumentaci.