Spojovatelka +420 596 802 601 tsh@tsh.cz

Aktuální výběrová řízení

VZ č. 2/2020 „Vozidlo 4x4 s vyměnitelnou nástavbou pro svoz VPK“

Vyhlášení 31.07.2020

Společnost Technické služby Havířov a.s. vyhlašuje zadávací řízení, o nejvhodnější nabídku pro dodávku „Vozidlo 4x4 s vyměnitelnou nástavbou pro svoz VPK“. Jedná se o zadávací řízení v zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ).  

Zájemcům o účast v tomto zadávacím řízení předkládáme zadávací dokumentaci pro vypracování a předložení nabídek ve veřejné soutěži, veřejná zakázka č. 2/2020 včetně přílohy č.1 a č.2 k vyplnění. Celá zadávací dokumentace je zveřejněna a připravena ke stažení pro potenciální uchazeče na profilu zadavatele, na portálu www.e-zakazky.cz.

Přímý odkaz na kompletní zadávací dokumentaci je:

https://www.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/1b8631da-cf36-4ae0-8ac8-7109c60f5758/zakazka/P20V00000001

Soutěžní lhůta předložení nabídek končí dnem 18.8.2020 do 8:00 hod. Veškeré informace k soutěži jsou uvedeny v zadávací dokumentaci. Případné dotazy k provedení zadávacího řízení musí být zaslány pouze elektronickou formou přes profil zadavatele, stejně jako nabídka sama, viz informace v zadávací dokumentaci