Spojovatelka +420 596 802 601 tsh@tsh.cz

Aktuální výběrová řízení

VZMR č. 5/2019 „Reklama na sloupech veřejného osvětlení v majetku města Havířova“

Vyhlášení 04.02.2019

        Společnost Technické služby Havířov a.s. vyhlašuje poptávkové řízení o nejvhodnější nabídku na provozovatele reklamy na sloupech veřejného osvětlení ve městě Havířov. Poptávkové řízení není zadávacím řízením podle zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), ale jedná se o veřejnou nabídku ve smyslu § 1780 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, formou veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku ve smyslu § 1772 a násl. občanského zákoníku.

       Zájemcům o předložení nabídky na tuto VZMR předkládáme zadávací dokumentaci pro vypracování a předložení nabídek pro VZMR č. 5/2019.

 Soutěžní lhůta pro předložení nabídek končí dnem 22.2.2019 v 9,00 hod. Veškeré informace k soutěži jsou uvedeny v zadávacích podmínkách. Případné dotazy k technickým podmínkám VZMR budou zodpovězeny Ing. Ivetou Slimáčkovou, vedoucí PÚ 232, tel.: 596802607, e-mail: slimackova@tsh.cz.        

 

Případné informace k VZMR budou zodpovězeny právníkem vyhlašovatele Mgr. Jakub Starek, tel: 596 802 614, mobil: 776 119 269, e-mail: starek@tsh.cz.

Soubory v výběrovému řízení:

VZMR č. 3/2019 „Elektro revize a drobné porevizní opravy“

Vyhlášení 29.01.2019

     Společnost Technické služby Havířov a.s. vyhlašuje poptávkové řízení o nejvhodnější nabídku pro dodávku služby „Elektro revize a drobné porevizní opravy“. Poptávkové řízení není zadávacím řízením podle zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), ale jedná se o veřejnou nabídku ve smyslu § 1780 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, formou veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku ve smyslu § 1772 a násl. občanského zákoníku.

       Zájemcům o předložení nabídky na tuto VZMR předkládáme zadávací dokumentaci pro vypracování a předložení nabídek pro VZMR č. 3/2019 včetně přílohy č.1, kterou je nutno vyplnit. Soutěžní lhůta pro předložení nabídek končí dnem 15.2.2019 v 10,00 hod. Veškeré informace k soutěži jsou uvedeny v zadávacích podmínkách.

Případné technické dotazy Vám zodpoví, případně prohlídku objektů umožní p. Kamil Padisak, referent jakosti a bezpečnosti práce, tel. 596802680, mobil: 737238097. Případné technické dotazy k veřejnému osvětlení Vám zodpoví Ing. Iveta Slimáčková telefon: 596802607, mobil: 737238112 nebo p. Pavel Doležal, telefon: 596802620, mobil: 737238114.

Případné dotazy k VZMR zodpoví právník zadavatele Mgr. Jakub Starek, tel: 596 802 614, mobil 776 119 269.

 

případně prohlídku objektů umožní p. Kamil Padisak, referent jakosti a bezpečnosti práce, tel. 596802680, mobil: 737238097. Případné technické dotazy k veřejnému osvětlení Vám zodpoví Ing. Iveta Slimáčková telefon: 596802607, mobil: 737238112 nebo p. Pavel Doležal, telefon: 596802620, mobil: 737238114.

 

Případné dotazy k VZMR zodpoví právník zadavatele Mgr. Jakub Starek, tel: 596 802 614, mobil 776 119 269.

Soubory v výběrovému řízení:

VZMR č. 4/2019 "Kontejnery pro komunální odpad"

Vyhlášení 25.01.2019

Společnost Technické služby Havířov a.s. vyhlašuje poptávkové řízení o nejvhodnější nabídku pro dodávky zboží „Kontejnery pro komunální odpad“. Poptávkové řízení není zadávacím řízením podle zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), ale jedná se o veřejnou nabídku ve smyslu § 1780 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, formou veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku ve smyslu § 1772 a násl. občanského zákoníku.

Zájemcům o předložení nabídky na tuto VZMR předkládáme zadávací dokumentaci pro vypracování a předložení nabídek pro VZMR č. 4/2019. Soutěžní lhůta pro předložení nabídek končí dnem 11.2.2019 v 12,00 hod. Veškeré informace k soutěži jsou uvedeny v zadávacích podmínkách. Případné technické dotazy Vám zodpoví Ing. Iveta Slimáčková, vedoucí PÚ středisko 232, mobil +420 737 238 112, telefon 596 802 607, e-mail: slimacková@tsh.cz

 

 

Soubory v výběrovému řízení:

VZMR č. 2/2019 "Osobní ochranné pracovní pomůcky"

Vyhlášení 25.01.2019

Společnost Technické služby Havířov a.s. vyhlašuje poptávkové řízení o nejvhodnější nabídku pro dodávky zboží „Osobní ochranné pracovní pomůcky“. Poptávkové řízení není zadávacím řízením podle zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), ale jedná se o veřejnou nabídku ve smyslu § 1780 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, formou veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku ve smyslu § 1772 a násl. občanského zákoníku.

Zájemcům o předložení nabídky na tuto VZMR předkládáme zadávací dokumentaci pro vypracování a předložení nabídek pro VZMR č. 2/2019 včetně přílohy č.1 k vyplnění (Specifikace OOPP). Soutěžní lhůta pro předložení nabídek končí dnem 11.2.2019 v 10,00 hod. Veškeré informace k soutěži jsou uvedeny v zadávacích podmínkách. Případné dotazy k technickým podmínkám VZMR budou zodpovězeny Bc. Hanou Mičulkovou, vedoucí MTZ, tel.: 596802630, mobil: 737238110, e-mail: miculkova@tsh.cz.        

 

Případné informace k VZMR budou zodpovězeny právníkem vyhlašovatele Mgr. Jakub Starek, tel: 596 802 614, mobil: 776 119 269, e-mail: starek@tsh.cz.

Soubory v výběrovému řízení: