Spojovatelka +420 596 802 601 tsh@tsh.cz

Aktuální výběrová řízení

VZMR č. 5/2020 „Komplexní pojištění pro Technické služby Havířov, a.s. – pojištění majetku, odpovědnosti za škodu či újmu, pojištění motorových vozidel“

Vyhlášení 22.05.2020

Společnost Technické služby Havířov a.s. vyhlašuje poptávkové řízení o nejvhodnější nabídku na Komplexní pojištění pro Technické služby Havířov. Poptávkové řízení není zadávacím řízením podle zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), ale jedná se o veřejnou nabídku ve smyslu § 1780 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, formou veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku ve smyslu § 1772 a násl. občanského zákoníku.

Zájemcům o předložení nabídky na tuto VZMR předkládáme zadávací dokumentaci pro vypracování a předložení nabídek pro VZMR č. 5/2020.

Riziková zpráva je na vyžádání.

Soutěžní lhůta pro předložení nabídek končí dnem 5.6.2020 v 24,00 hod. Veškeré informace k soutěži jsou uvedeny v zadávacích podmínkách.

Případné dotazy k rozsahu pojištění budou zodpovězeny Ing. Danou Paloncovou, mob.: 603 106 802,  e-mail: dana.paloncova@respect.cz a k pojištění vozidel paní Alenou Jachovou, mob: 731 505 459, e-mail: alena.jachova@respect.cz.         
Případné informace k VZMR budou zodpovězeny právníkem vyhlašovatele Mgr. Jakub Starek, tel: 596 802 614, mobil: 776 119 269, e-mail: starek@tsh.cz