Spojovatelka +420 596 802 601 tsh@tsh.cz

Aktuální výběrová řízení

VZMR č. 6/2019 „Vozidlo s nástavbou montážní plošina“

Vyhlášení 26.04.2019

Společnost Technické služby Havířov a.s. vyhlašuje poptávkové řízení o nejvhodnější nabídku na dodání vozidla s nástavbou montážní plošina. Poptávkové řízení není zadávacím řízením podle zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), ale jedná se o veřejnou nabídku ve smyslu § 1780 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, formou veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku ve smyslu § 1772 a násl. občanského zákoníku.

Zájemcům o předložení nabídky na tuto VZMR předkládáme zadávací dokumentaci pro vypracování a předložení nabídek pro VZMR č. 6/2019.

Soutěžní lhůta pro předložení nabídek končí dnem 17.5.2019 v 9:30 hod. Veškeré informace k soutěži jsou uvedeny v zadávacích podmínkách. Případné dotazy k technickým podmínkám VZMR budou zodpovězeny Ing. Ivetou Slimáčkovou, vedoucí PÚ 232, tel.: 596802607,  e‑mail: slimackova@tsh.cz.        

 

Případné informace k VZMR budou zodpovězeny právníkem vyhlašovatele Mgr. Jakub Starek, tel: 596 802 614, mobil: 776 119 269, e-mail: starek@tsh.cz.