Správa místních komunkací Havířov Odpadové hospodářství Dopravní značení
Čištění města Havířov Sběrný dvůr Havířov Světelná signalizace
Veřejné osvětlení Zimní údržba Správa hřbitovů a hrobových míst
  Kanalizace  
MAX Útulek pro opuštěné
psy a drobná zvířata
ARON Pohřební služba

 

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ PROVOZU NOVÉHO SBĚRNÉHO DVORA V HAVÍŘOVĚ - ŠUMBARKU

Provoz bude zahájen 24.6.2013 v 10.00 hodin na ul. Jarošova 11a/1219 za restaurací Bivoj v Havířově-Šumbarku

  • byl zřízen v rámci zkvalitnění a dostupnosti služby občanům v oblasti třídění a využití odpadů. Provozovatelem sběrného dvora jsou Technické služby Havířov a.s.
  • tento sběrný dvůr bude sloužit pouze občanům města Havířova, nebude sloužit podnikatelským subjektům.
  • provozní doba od pondělí do soboty, od 7:00 do 18:00 hodin
  • občané zde mohou, po předložení občanského průkazu (k ověření adresy trvalého bydliště), bezplatně odevzdat odpad pocházející z běžného chodu domácnosti - např. objemný odpad, stavební suť, biologicky rozložitelný odpad, pneumatiky, kovový odpad, plastové, skleněné a papírové obaly, znečištěné obaly, olejové filtry, motorové oleje, kyseliny, rozpouštědla a zásady, baterie a akumulátory, léky.
  • v rámci zpětného odběru vysloužilých elektrozařízení pak mohou odevzdat vysloužilé spotřebiče - např. televizory, PC, tiskárny a příslušenství, ledničky, pračky, myčky, elektrické sporáky, fény, rádia, žehličky, telefony, drobné elektrické nářadí, varné konvice, mikrovlnné trouby, zářivkové a výbojkové trubice.
 

VZ „Nádoby pro biologický rozložitelný odpad“

Společnost Technické služby Havířov a.s. vypsala veřejnou soutěž pro vypracování a předložení nabídky pro podlimitní veřejnou zakázku „Nádoby pro biologický rozložitelný odpad“ formou zjednodušeného podlimitního řízení. Zájemcům o předložení nabídky na poptávanou dodávku bude na základě požadavku poskytnuta zadávací dokumentace. Zadavatel bude přijímat požadavky v písemné i elektronické podobě, e-mail: tsh@tsh.cz s označením výběrové řízení, „Nádoby pro biologický rozložitelný odpad“. Zadávací dokumentace bude poskytnuta poštou nebo elektronicky dle požadavku uchazeče. Případné dotazy budou zodpovězeny právníkem společnosti Dušan Kielar, telefonní č. 596 802 614, nebo mobil 608 87 70 64.