Správa místních komunkací Havířov Odpadové hospodářství Dopravní značení
Čištění města Havířov Sběrný dvůr Havířov Světelná signalizace
Veřejné osvětlení Zimní údržba Správa hřbitovů a hrobových míst
  Kanalizace  
MAX Útulek pro opuštěné
psy a drobná zvířata
ARON Pohřební služba
 

NOVÉ STANDARDY PRO DODAVATELE ZBOŽÍ, SLUŽEB A STAVEBNÍCH PRACÍ.

Společnost Technické služby Havířov a.s. stanovuje od 1.7.2015 "Standardy pro dodavatele zboží, služeb a stavebních prací" jako závazné podmínky vzájemného obchodního vztahu mezi společností Technické služby Havířov a.s. a dodavateli. Více informací a požadované dokumenty naleznete zde.

 

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ PROVOZU NOVÉHO SBĚRNÉHO DVORA V HAVÍŘOVĚ - ŠUMBARKU

Provoz bude zahájen 24.6.2013 v 10.00 hodin na ul. Jarošova 11a/1219 za restaurací Bivoj v Havířově-Šumbarku

 

  • byl zřízen v rámci zkvalitnění a dostupnosti služby občanům v oblasti třídění a využití odpadů. Provozovatelem sběrného dvora jsou Technické služby Havířov a.s.
  • tento sběrný dvůr bude sloužit pouze občanům města Havířova, nebude sloužit podnikatelským subjektům.
  • provozní doba od pondělí do soboty, od 7:00 do 18:00 hodin
  • občané zde mohou, po předložení občanského průkazu (k ověření adresy trvalého bydliště), bezplatně odevzdat odpad pocházející z běžného chodu domácnosti - např. objemný odpad, stavební suť, biologicky rozložitelný odpad, pneumatiky, kovový odpad, plastové, skleněné a papírové obaly, znečištěné obaly, olejové filtry, motorové oleje, kyseliny, rozpouštědla a zásady, baterie a akumulátory, léky.
  • v rámci zpětného odběru vysloužilých elektrozařízení pak mohou odevzdat vysloužilé spotřebiče - např. televizory, PC, tiskárny a příslušenství, ledničky, pračky, myčky, elektrické sporáky, fény, rádia, žehličky, telefony, drobné elektrické nářadí, varné konvice, mikrovlnné trouby, zářivkové a výbojkové trubice.