Správa místních komunkací Havířov Odpadové hospodářství Dopravní značení
Čištění města Havířov Sběrný dvůr Havířov Světelná signalizace
Veřejné osvětlení Zimní údržba Správa hřbitovů a hrobových míst
  Kanalizace  
MAX Útulek pro opuštěné
psy a drobná zvířata
ARON Pohřební služba

 

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ PROVOZU NOVÉHO SBĚRNÉHO DVORA V HAVÍŘOVĚ - ŠUMBARKU

Provoz bude zahájen 24.6.2013 v 10.00 hodin na ul. Jarošova 11a/1219 za restaurací Bivoj v Havířově-Šumbarku

  • byl zřízen v rámci zkvalitnění a dostupnosti služby občanům v oblasti třídění a využití odpadů. Provozovatelem sběrného dvora jsou Technické služby Havířov a.s.
  • tento sběrný dvůr bude sloužit pouze občanům města Havířova, nebude sloužit podnikatelským subjektům.
  • provozní doba od pondělí do soboty, od 7:00 do 18:00 hodin
  • občané zde mohou, po předložení občanského průkazu (k ověření adresy trvalého bydliště), bezplatně odevzdat odpad pocházející z běžného chodu domácnosti - např. objemný odpad, stavební suť, biologicky rozložitelný odpad, pneumatiky, kovový odpad, plastové, skleněné a papírové obaly, znečištěné obaly, olejové filtry, motorové oleje, kyseliny, rozpouštědla a zásady, baterie a akumulátory, léky.
  • v rámci zpětného odběru vysloužilých elektrozařízení pak mohou odevzdat vysloužilé spotřebiče - např. televizory, PC, tiskárny a příslušenství, ledničky, pračky, myčky, elektrické sporáky, fény, rádia, žehličky, telefony, drobné elektrické nářadí, varné konvice, mikrovlnné trouby, zářivkové a výbojkové trubice.
 

VZ „Provádění elektro revizí a drobné po revizní opravy“

Společnost Technické služby Havířov a.s. vypsala veřejnou hospodářskou soutěž pro vypracování a předložení nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu „Provádění elektro revizí a drobné po revizní opravy“ formou veřejné obchodní soutěže. Zájemcům o předložení nabídky na poptávané služby bude na základě požadavku poskytnuta zadávací dokumentace. Zadavatel bude přijímat požadavky v písemné i v elektronické podobě, e-mail: tsh@tsh.cz s označením výběrové řízení, „Provádění elektro revizí a drobné po revizní opravy“ . Zadávací dokumentace bude poskytnuta poštou nebo elektronicky dle požadavku uchazeče. Případné dotazy budou zodpovězeny právníkem společnosti Dušan Kielar, telefonní č. 596 802 614, nebo mobil 608 87 70 64.

 

VZ „ Provádění služeb a prací na vyhrazených technických zařízeních“

Společnost Technické služby Havířov a.s. vypsala veřejnou hospodářskou soutěž pro vypracování a předložení nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu „Provádění služeb a prací na vybraných technických zařízeních“ formou veřejné obchodní soutěže. Zájemcům o předložení nabídky na poptávané služby bude na základě požadavku poskytnuta zadávací dokumentace. Zadavatel bude přijímat požadavky v písemné i v elektronické podobě, e-mail: tsh@tsh.cz s označením výběrové řízení, „Provádění služeb a prací na vybraných technických zařízeních“ . Zadávací dokumentace bude poskytnuta poštou nebo elektronicky dle požadavku uchazeče. Případné dotazy budou zodpovězeny právníkem společnosti Dušan Kielar, telefonní č. 596 802 614, nebo mobil 608 87 70 64.